Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Certyfikat LEX Silver Plus dla studentów prawa Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/certyfikat_lex_2020.jpg

Stopień skomplikowania prawa, ciągłe zmiany legislacyjne i wielość interpretacji wymagają od prawników szerokiej wiedzy, elastyczności w myśleniu oraz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami wspierającymi ich pracę. Wolters Kluwer Polska przy udziale największych kancelarii prawnych w kraju opracował program szkoleniowy, którego uczestnicy zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat Systemu Informacji Prawnej LEX i doskonalą umiejętności korzystania z serwisu. Zdobyte kwalifikacje pozwalają zwiększyć efektywność pracy i wyróżnić się na tle konkurentów.

Uniwersytet SWPS przystąpił do Programu Certyfikacji LEX, oferując studentom prawa bezpłatną realizację kursu, a najlepszym – możliwość zdobycia certyfikatu. Pod koniec kwietnia blisko 40 studentów prawa z Uniwersytetu SWPS z Poznania, Wrocławia i Warszawy przystąpiło do egzaminu końcowego w zakresie Certyfikacji LEX Silver Plus. Na przełomie maja i czerwca planujemy kolejną turę egzaminów certyfikujących.

O Programie rozmawiamy z prodziekanem Wydziału Prawa w Warszawie prof. Sławomirem Kursą oraz dyrektorem Działu Szkoleń Produktowych Wolters Kluwer Polska Michałem Ponikowskim.

Czym jest Program Certyfikacji LEX?

Prof. Sławomir Kursa, prodziekan Wydziału Prawa: Kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi.

Dlaczego nasza uczelnia przystąpiła do Programu?

Prof. Sławomir Kursa: Nauczanie prawa na kierunku o profilu praktycznym wymaga wyrobienia u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach oraz właściwego ich zastosowania w praktyce. W naszym programie Szkoły Prawa o profilu praktycznym stawiamy duży nacisk na ich zdobywanie, oferując bardzo dużo zajęć warsztatowych. Świetnie temu służy kurs posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX.

Co taki certyfikat daje młodemu adeptowi prawa?

Prof. Sławomir Kursa: Uzyskanie certyfikatu wymaga od studentów umiejętności, które mogą być wykorzystane na rynku pracy w sposób natychmiastowy. Studenci, którzy zakończyli certyfikację z sukcesem posiadają przewagę rynkową potwierdzającą ich biegłą znajomość tego nader istotnego dla prawnika programu. Zdobyty certyfikat z pewnością ułatwi im znalezienie atrakcyjniejszej pracy już podczas studiów.

W dobie rewolucji technologicznej i nieustannych zmian legislacyjnych konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji to recepta na sukces. Z tego powodu cieszy mnie otwartość Uniwersytetu SWPS na zmiany i troska o wysoki poziom kształcenia prawników. Tym bardziej że „analogowy” model ich kształcenia wciąż niestety pokutuje na niektórych uczelniach.

Michał Ponikowski, dyrektor Działu Szkoleń Produktowych Wolters Kluwer Polska

 

Jakie ma Pan doświadczenia z zajęć z naszymi studentami?

Michał Ponikowski, dyrektor Działu Szkoleń Produktowych Wolters Kluwer Polska: Od blisko 3 lat współpracuję z Uniwersytetem SWPS, prowadząc zajęcia z obsługi systemu LEX. Z dużym optymizmem patrzę na młode pokolenia prawników: są to osoby, które nie boją się nowych technologii i chętnie wykorzystują je w nauce czy pracy. Dla nich rozwiązania z obszaru LegalTech to coś normalnego i przydatnego. Mam satysfakcję, że podoba im się nasza nowa wyszukiwarka LEX Search. Studenci ci są również otwarci na nowe wyzwania zawodowe, ponieważ praca prawnika ulega sporym zmianom. Szereg raportów publikowanych w ostatnim czasie potwierdza ten trend.

Jakie korzyści wynikają z posiadania Certyfikatu LEX?

Michał Ponikowski: Za każdym razem przypominam studentom, że zajęcia są nie dla mnie, lecz dla nich, aby jak najwięcej z nich skorzystali. I oni są świadomi, że znajomość profesjonalnych narzędzi prawniczych oraz oficjalnego potwierdzania umiejętności może znacznie przyspieszyć pracę i naukę, a także wyeliminować ewentualne błędy. W przyszłości posiadacz Certyfikatu LEX wyróżni się na tle konkurentów, co może zaowocować np. dostaniem się do renomowanej kancelarii i rozwojem kariery zawodowej.

Dziękujemy za rozmowę.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły