Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Gov_LAB – wspieramy samorządy w projektowaniu usług dla przedsiębiorców

float_intro: images-old/2015/Blog/govLab_news_ok.jpg

To jedyny w swoim rodzaju projekt edukacyjny. W ramach gov_LAB dostarczamy administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług i programów dla przedsiębiorców. O unikalności projektu świadczą wykorzystywane metody pracy oparte na najnowszej wiedzy naukowej i doświadczeniu praktyków, takie jak service design czy design thinking. Dziś realizowana jest już 4. odsłona programu gov_LAB, a kwota dofinansowania całego projektu wynosi ponad 3 mln zł.

Projekt jest realizowany przez: Uniwersytet SWPS, Evaluation for Government Organizations S.C. i Design Thinking Institute na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pracami konsorcjum kieruje Grzegorz Rzeźnik, menedżer ds. badań i innowacji na Uniwersytecie SWPS, a ekspertem wiodącym projektu jest dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista ds. polityk publicznych zajmujący się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom.

Projektowanie polityk oparte na najnowszej wiedzy 

Gov_LAB powstał po to, by uczyć przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w jaki sposób projektować usługi i skuteczne instrumenty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów.

Projektowanie usług to nowa, interdyscyplinarna i stale ewoluująca dziedzina wiedzy oparta na pracy z wykorzystaniem metod projektowych. Tak jak w biznesie, potrzebna jest dziś także w instytucjach publicznych, by mogły one odpowiedzieć na potrzeby rynku i swojego otoczenia. Zapewnienie wysokiej jakości usług i innowacyjnego podejścia do planowania polityk publicznych jest dziś dużym wyzwaniem nie tylko w Polsce.

Nasi naukowcy w projekcie gov_LAB uczą przez praktykę, co oznacza, że pomagają samorządom wypracować rozwiązania odpowiadające na istniejące potrzeby i wyzwania przedsiębiorców danej gminy, miasta czy urzędu. Program oparty jest na metodologiii service design i design thinking dopasowanych do potrzeb danej instytucji. Proces projektowy prowadzony jest nie tylko z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z administracji, polityki publicznej, badań potrzeb użytkowników czy analizy danych, lecz także socjologicznej i psychologicznej

 

Dzięki gov_LAB uczestnicy projektu poznają innowacyjne metody pracy w administracji. Każda instytucja podsumowuje swój udział w programie koncepcją instrumentu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i gotowym planem jej wdrożenia.

Gov_LAB to unikatowy program edukacyjny dla administracji publicznej, który znajduje się w awangardzie wśród tego typu projektów edukacyjnych na świecie. Wynika to z zastosowania bardzo nowatorskich metod, jakich z naszymi ekspertami uczymy, tj. service design i design thinking.

Dorota Węcławska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Gov_LAB – jak projektować usługi?

Jedna odsłona projektu trwa 4 miesiące. Uczestnicy w zespołach powołanych przez swoje instytucje pracują nad określonymi usługami dla przedsiębiorców. Pracę projektową wspierają doświadczeni projektanci usług, którzy czuwają nad poprawnością stosowanych metodologii oraz narzędzi projektowych. W programie biorą udział jednocześnie trzy zespoły, które pracują nad określonymi wyzwaniami.

Produktem programu jest kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców opracowana wraz z planem wdrożenia. Po zakończeniu gov_LAB zazwyczaj niezbędna jest dodatkowa praca zespołu, by dopracować dokumentację na potrzeby ostatecznego wdrożenia usługi przez instytucję.

Projekt sponsoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – kluczowa instytucja publiczna wspierająca polską przedsiębiorczość.

Do tej pory (2019–2021) z programu skorzystali: Cieszyn, Ełk, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, gmina Dąbrówno, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, powiat iławski, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włocławek, Kielce, Marki i Kobyłka.