Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia NCN dla naszych doktorantek

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Narodowe Centrum Nauki przyznało młodym badaczom stypendia doktorskie. Wśród laureatów konkursu ETIUDA znalazły się dwie doktorantki Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Natalia Frankowska i Karolina Horodyska odbędą staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, gdzie pod okiem najlepszych specjalistów opracują badania niezbędne do przygotowania rozpraw doktorskich.

Usłyszane niewidziane

Natalia Frankowska z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie zbada, czy odbiór tego co słyszymy zależy od kierunku, z którego pochodzi komunikat. Badaczka zakłada, że ludzki słuch jest szczególnie wyczulony na bodźce zagrażające, gdy dochodzą one ze źródeł znajdujących się poza kontrolą wzroku. W serii eksperymentów planuje wykazać, że komunikat słyszany zza pleców oceniamy i interpretujemy bardziej negatywnie.

Promotorem pracy doktorskiej Natalii Frankowskiej jest prof. Bogdan Wojciszke. Na realizację badań do rozprawy „Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu” otrzymała z NCN ponad 72 tys. zł. Dzięki wygranej w konkursie wyjedzie na staż na Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, gdzie pod kierunkiem prof. Piotra Winkielmana będzie rozwijać swój projekt naukowy.

Promocja zdrowia

Z kolei Karolina Horodyska z wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS sprawdzi, od czego zależy efektywność programów prozdrowotnych i działań politycznych mających na celu promocję aktywności fizycznej i zdrowej diety.

Grant w wysokości ponad 74 tys. zł umożliwi jej wyjazd na zagraniczny staż w Priority Research Centre for Health Behavior na Uniwersytecie w Newcastle. Tam pod okiem prof. Johna Wiggersa przeprowadzi badania jakościowe i zbierze dane na temat czynników ułatwiających oraz czynników utrudniających implementację i transfer jednego z największych australijskich programów prewencji nadwagi i otyłości wśród dzieci.

Karolina Horodyska przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Warunki skutecznego promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej: dobre praktyki w interwencjach psychospołecznych i programach politycznych, ich implementacja oraz percepcja środowiska fizycznego promującego zdrowie”. Promotorem pracy jest prof. Aleksandra Łuszczyńska. 

Stypendia doktorskie NCN

Konkurs ETIUDA skierowany jest do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz finansowego wsparcia w wysokości 3 tys. zł miesięcznie laureaci odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. W tegorocznej edycji przyznano łącznie ponad 10,7 mln zł na 128 projektów.