Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studenci prawa na międzynarodowym turnieju w Wiedniu

float_intro: images-old/konkurs_cdrc.jpg

Aż dwie drużyny Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS znalazły się w światowej czołówce studenckich drużyn negocjatorów i mediatorów. W dniach 6-11 lipca 2019 r. w Wiedniu nasi studenci zmierzyli się z najlepszymi Schools of Law z całego świata – od Brazylii, USA, przez Europę, aż do Indii.

Konkurs CDRC VIENNA

W tym roku konkurs CDRC VIENNA, organizowany przez IBA (International Bar Association), VIAC (Vienna International Arbitral Center) oraz ELSA Austria, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych turniejów negocjacyjno-mediacyjnych dla przyszłych prawników. Cały turniej odbywa się w języku angielskim.

Misją turnieju jest tworzenie przestrzeni łączącej przyszłych ekspertów z zakresu polubownego rozwiązywania sporów poprzez naukę w akcji i wymianę doświadczeń na poziomie światowym. Ta misja i cel realizowany jest przez aktywny udział studentów w rozwiązywaniu międzynarodowego sporu handlowego w formule konkursowej.

cdrc vienna 2

 

Konkurs w Wiedniu to wielkie wyzwanie dla studentów, ale też ogromna okazja, by sprawdzić się w akcji. Rozwiązywanie międzynarodowych sporów prywatnych jest niezwykle skomplikowane, dotyka bowiem kwestii biznesowych, prawnych, kulturowych, zarządzania konfliktem i komunikacyjnych. Dostanie się do tak renomowanego turnieju to już duży sukces naszych studentów. Wiem jednak, że najcenniejsze, co mogą wynieść z przygotowania do konkursu i udziału w nim, to ogrom doświadczenia – od pracy z emocjami w negocjacjach, przez międzynarodową argumentację prawną, kontakty międzynarodowe.

dr Tomasz P. Antoszek, Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, mediator i coach na turnieju

Negocjatorzy i mediatorzy

Tegoroczny konkurs odbył się na Wydziale Prawa w Wiedniu. Drużyny były podzielone na dwie kategorie: negocjatorów oraz mediatorów. Sukces naszych studentów, którzy włożyli ogromną pracę w przygotowanie się do selekcji, jak i do całego Turnieju, jest zatem podwójny, ponieważ zakwalifikowali się do obu kategorii.

Studenci nie tylko dokonują analizy prawnej sporu międzynarodowego, lecz także używają  interdyscyplinarnych kompetencji negocjacyjnych i komunikacyjnych, by skutecznie negocjować w 1,5 godzinnych sesjach mediacyjnych. Studenci są oceniani przez trzyosobowe zespoły eksperckie, składające się z wybitnych osobistości środowiska prawniczego i ADR: adwokatów, arbitrów, sędziów, profesorów, negocjatorów i mediatorów.

Pracę studentów wspierało dwoje coachów ze Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS: dr Tomasz P. Antoszek (Poznań) oraz dr Katarzyna Antolak-Szymański (Warszawa). Mediatorką była Martyna Komorowska (WZ w Poznaniu), natomiast negocjatorami – studenci: Dominika Dziel i Mateusza Kaczmarek (oboje z WZ w Poznaniu).

cdrc vienna 1
Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły