Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Certyfikaty Elsevier dla naszych naukowców

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Certyfikaty-Elsevier1.jpg

Elsevier – jedno z największych wydawnictw naukowych na świecie – wyróżniło najlepszych recenzentów aktykułów nadsyłanych do publikacji. Wśród nagrodzonych znalazły się Agata Gąsiorowska i Katarzyna Byrka z wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Badaczki otrzymały prestiżowe certyfikaty czasopism „Journal of Economic Psychology” oraz „Journal of Environmental Psychology” za wybitny wkład w udoskonalanie jakości magazynów.

O wyróżnionych

Certificate Gąsiorowska1

Dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnym kupowaniem. Interesuje się tym, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze, oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy. W pracy naukowej zadaje pytania: dlaczego jedni ludzie kochają pieniądze, inni ich nienawidzą, a jeszcze inni w ogóle się nimi nie przejmują? Co ludziom dają pieniądze oprócz możliwości kupowania różnych rzeczy? Dlaczego kupujemy impulsywnie? Co to znaczy że człowiek jest uzależniony od zakupów? Obecnie realizuje grant NCN OPUS dotyczący relacji między pieniędzmi, samokontrolą i postrzeganą kontrolą.

 

Certificate Byrka1

Dr Katarzyna Byrka – jest psychologiem społecznym, pracownikiem Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Doktorat uzyskała na Technische Universiteit Eind­hoven w Holandii. Jest laureatką dwóch prestiżowych programów stypendialnych: Grant Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także stypendium Start oraz Pomost przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień wpływu społecznego, związku postawy z zachowaniem, niebezpośrednich metod pomiaru postaw, promocji i zmiany zachowań. Prowadzi badania z psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Obecnie realizuje grant Narodowego Centrum Nauki otrzymany w konkursie SONATA na temat zachowań kompensacyjnych jako strategii neutralizowania efektów nierealizowanych przez ludzi planów. Publikowała m.in. w „Personality and Social Psychology Review”.

Jedne z najlepszych czasopism psychologicznych

Oba czasopisma zgłębiają wiedzę psychologiczną w różnych obszarach – „Journal of Economic Psychology” w odniesieniu do zjawisk i procesów ekonomicznych, które uwzględniają zachowania konsumentów, ich decyzje dotyczące wyborów produktów oraz wiążące się z tym konsekwencje.

„Journal of Environmental Psychology” z kolei koncentruje się na eksploracji wiedzy z zakresu interakcji na linii człowiek-środowisko.