logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepka

 

Profil zawodowy

Psycholog kliniczny, neurologopeda, afazjolog, muzyk