logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

mgr Inga Kowalewska

 

Profil zawodowy

Psycholog, specjalista z zakresu zarządzania sytuacjami trudnymi i kryzysowymi w organizacji