logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Krzysztof Szuma

 

Profil zawodowy

Radca prawny, Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego