logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Roman Bieda

 

Profil zawodowy

Radca prawny i rzecznik patentowy w kancelarii Maruta Wachta, specjalizuje się w prawie IT/IP