logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Szymon Szczepaniak

 

Profil zawodowy

Manager w 1450 SA, wcześniej pracował jako analityk inwestycyjny w funduszu private equity, kontroler finansowy i operacyjny w spółce notowanej na giełdzie, dyrektor operacyjny w firmie zajmującej się marketingiem internetowym