logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

Małgorzata Jarmoc-Hecht

 

Profil zawodowy

Trener od ponad 20 lat, posiada doświadczenie biznesowe i managerskie, członek zespołu realizującym program Akademii Psychologii Przywództwa