logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • dla osób zainteresowanych praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Uważność i współczucie.
Fundamenty, badania i zastosowania.

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ ONLINE.

O studiach

"Pomimo, że uważność (mindfulness) od co najmniej dekady stała się zjawiskiem głównego nurtu psychologii, psychoterapii czy neuronauki w krajach zachodnich, a jej zastosowania wyszły już daleko po za dziedzinę zdrowia psychicznego, w Polsce jest cały czas stosunkowo mało znana i praktykowana, a dostęp do pogłębiania wiedzy w jej zakresie jest minimalny. Proponowane studia zostały tak pomyślane aby móc tę lukę uzupełnić w zakresie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oferują po pierwsze możliwość rozwinięcia własnej praktyki uważności pod okiem doświadczonych nauczycieli, co jest warunkiem koniecznym aby ją poznać i wdrożyć w swoje życie zarówno w wymiarze zawodowym (terapeuci, psycholodzy, lekarze, nauczyciele itd.) jak i osobistym. Po drugie, oferują unikatową możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w szerokim spektrum zagadnień teoretycznych i praktycznych powiązanych z uważnością i współczuciem, ze szczególnym akcentem na praktykę psychoterapeutyczną. Ambicją tego programu studiów jest bowiem to, aby dać solidne podstawy ogólne - psychologiczne, neuronaukowe i kontemplatywne uważności, a nie traktować jej powierzchownie, jako tylko „narzędzie" służące samorozwojowi lub pomaganiu. Temu poszerzonemu celowi służy również współpraca z amerykańskim Institute for Mindfulness and Psychotherapy, którego członkowie znajdą się w kadrze szkolącej.
Jeżeli zatem:
- chcesz wzbogacić swoje życie, uczynić je pełniejszym i bardziej zrównoważonym;
- chcesz poznać praktycznie i teoretycznie uważność;
- pragniesz nauczyć się metod opartych na uważności i współczuciu aby wzbogacić swoją praktykę zawodową (kliniczną, terapeutyczną, pedagogiczną bądź inną pracę z ludźmi bądź dla ludzi) te studia są dla Ciebie."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.holasnsp 647dr hab. n. med. Paweł Holas
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są doskonałą propozycją dla osób zainteresowanych praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, w szczególności dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i lekarzy innych specjalności, a także pracowników społecznych i trenerów osobistych (coachów), którzy chcą poszerzyć swój warsztat o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące uważności i współczucia oraz ich aplikacji w pracy z ludźmi i w rozwoju osobistym.

CEL

Głównym celem jest zbudowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowania uważności i współczucia w pracy z ludźmi w różnych obszarach (klinicznym, edukacji, rozwoju).
Studia umożliwią absolwentom nie tylko poznanie fundamentów, historycznego tła oraz ustaleń naukowych metod medytacyjnych, ćwiczeń uważności i rozwijającego (samo)współczucia, ale także praktyczne przećwiczenie technik oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla klientów stosowanie tych metod w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń psychicznych oraz samorozwoju.
Ich celem jest również rozwinięcie własnej praktyki uważności, dzięki dużemu naciskowi studiów na praktyczne doświadczanie uważności oraz wsparcie w integrowaniu tego doświadczenia we własnym życiu i praktyce zawodowej. Studia w warstwie praktycznej umożliwią naukę narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności, w tym w szczególności w ramach terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów.
Po ukończeniu tych studiów podyplomowych, istnieje dalsza możliwość rozwoju w kierunku uzyskania certyfikatu nauczyciela (terapeuty) programu MBCT (Terapia Poznawcza Oparta na Uważności). Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce prowadzony przez Fundację Rozwoju Mindfulness oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności. Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia (zastosowania)” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności.
Udział w studiach podyplomowych skraca oraz obniża o 1/3 (w przybliżeniu) koszt regularnej (standardowej) ścieżki do zostania nauczycielem. Ponadto, przez okres trwania studiów podyplomowych absolwenci mają możliwość uzyskania doświadczenia własnego i spełnienia wymogów potrzebnych do otwarcia szkolenia nauczycielskiego.

Dlaczego warto?

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • W ramach programu studiów przewidziany został 30-godzinny trening uważności.
 • Zgłębisz wiedzę na temat modeli psychologicznych uważności i współczucia, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości oraz podstaw kontemplatywnych i filozoficznych uważności i współczucia, a także ich związku z psychologią pozytywną i praktyczną etyką.
 • Poznasz zastosowanie uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie, nurtach terapeutycznych opartych na uważności. Szczególny nacisk będzie położony na terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT).
 • Nauczysz się podstaw terapii zaangażowania i akceptacji (ACT).
 • Poszerzysz swoje umiejętności o prowadzenie podstawowych ćwiczeń treningu uważności oraz współczucia w rozwoju osobistym, terapii i edukacji (pracy z dziećmi/młodzieżą).
 • Zyskasz własne pogłębione doświadczenie medytacyjne, będące fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów oraz przynajmniej 80% procentowa obecność na zajęciach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów nauki, w tym 30-godzinny trening uważności. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Program studiów obejmuje następujące zajęcia:

 • Mindfulness (uważność) i współczucie, związek z duchowością i Psychoterapią.
 • Mindfulness (uważność) i Psychoterapia (MBCT).
 • Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) w terapii i profilaktyce depresji i zaburzeń lękowych.
 • Neurobiologia medytacji.
 • Psychologia JA.
 • Kontemplatywne korzenie uważności. Psychologia buddyjska.
 • Psychologiczne modele uważności.
 • Uważność w pracy trenera. Zen-coaching w praktyce.
 • Nauczanie uważności dzieci i młodzieży.
 • Współczesne teorie świadomości a mindfulness.
 • Współczucie do innych i siebie. Teoria i psychoterapia.
 • Pogranicza uważności. Psychologia pozytywna.
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).
 • Trening uważności.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  810 zł
2 raty  3800 zł
1 rata 7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

 

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.