Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcw"

Kierunek dostępny także w:

Warszawie, Krakowie.

O studiach

Kierunek powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące głębszego zrozumienia relacji psyche-soma we współczesnym funkcjonowaniu człowieka Studia stanowią wsparcie dla terapeutów i praktyków, którzy chcą wzbogacić swój warsztat o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii. W szczególności zależności somatopsychiczne często bywają pomijane w diagnozie psychologicznej, co w efekcie prowadzi do błędnego postępowania terapeutycznego. Symptomy psychiczne mogą się bowiem objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą też maskować toczący się proces chorobowy.

Słuchacze otrzymują zatem dostęp do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej relacji między psychiką i ciałem. Rozwijają praktyczne umiejętności diagnostyczne z wykorzystaniem specjalistycznych technik, metod i narzędzi zaczerpniętych z różnych szkół terapeutycznych. Zapoznają się z wybranymi koncepcjami i technikami pracy z pacjentami zgłaszającymi objawy somatyczne.

Pokazujemy zarówno możliwości, jak i ograniczenia pomocy psychologicznej w tym obszarze. Kładziemy nacisk na polietiologiczną koncepcję chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki (szczególnie przy hipotezie psychogennego podłoża objawu somatycznego) oraz współpracę między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia. Pozostając w nurcie praktyki klinicznej opartej na dowodach pozwalamy sobie też na eksplorowanie terytoriów (jeszcze) nie zbadanych.

Więcej informacji o studiach

Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne, z których każdy ma inny cel:

 • Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym oraz etycznym klinicznej psychologii chorób i objawów somatycznych.
 • Kolejny blok dotyczy krytycznej prezentacji różnego rodzaju podejść terapeutycznych, zarówno tych dobrze zweryfikowanych badawczo (podejście poznawczo-behawioralne), jak i mniej udokumentowanych, jednak wyraźnie osadzonych w wiedzy i praktyce psychologicznej.
 • Następnie słuchacze poznają kwestie diagnostyczne i interwencyjne dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonowaniem zdrowotnym. Blok obejmuje zajęcia poświęcone bólowi, problemom seksualnym, zdrowym i zaburzonym zachowaniom jedzeniowym, efektywnym technikom zmiany stylu życia oraz specyfice oddziaływań w zakresie zdrowia somatycznego u dzieci.
 • Ostatni blok poświęcony jest zajęciom warsztatowym i treningowym, które służą rozwijaniu samowiedzy i autorefleksji uczestników studiów oraz zapoznają ich bezpośrednio z technikami pracy dotyczącymi „ja cielesnego". Takie formy kształcenia są nie tylko przyjęte w odniesieniu do osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi, ale wręcz uważane są za jeden z kluczowych elementów w kształtowaniu podejścia nie oceniającego, dojrzałego i opartego na empatii.
 

Czy to studia dla ciebie?

Konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w poniżej wymienionych obszarach. Zgłoszenia osób, które nie spełniają kryteriów, będą rozpatrywane osobno. O ich przyjęciu zadecydują kierownicy merytoryczni kierunku na podstawie listu motywacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

List należy kierować do kierowników merytorycznych kierunku i przekazać w procesie rekrutacyjnym do biura Centrum Studiów Podyplomowych.

To kierunek dla osób, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z psychologiczną problematyką chorób i objawów somatycznych i chcą uzupełnić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności z tego obszaru. To studia m.in. dla:

 • lekarzy
 • psychologów
 • pielęgniarek
 • fizjoterapeutów
 • przedstawicieli innych nauk o zdrowiu

Dlaczego warto?

 1. Poznasz najnowsze wyniki badań na temat relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych.
 2. Podniesiesz swoje kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi.
 3. Poznasz wybrane koncepcje i techniki pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie.
 4. Weźmiesz udział w różnorodnych zajęciach, w tym w warsztatach z zakresu relacji psyche–soma stymulujących autorefleksję.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne (32 godz.)

Współczesna psychosomatyka w praktyce klinicznej

wyzwania i zagrożenia

Mechanizmy biologiczne w relacjach psyche–soma

Neuroprzekaźnictwo a zależności psyche–soma

Filozofia spotkania z człowiekiem cierpiącym

Blok tematyczny

Podstawowe podejścia terapeutyczne (72 godz.)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w chorobach i objawach somatycznych

Podejście strategiczne a objawy somatyczne

(na przykładzie terapii ericksonowskiej)

Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne w ujęciu systemowym

(z elementami choreoterapii)

Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne

perspektywa psychoanalityczna

Blok tematyczny

Wybrane problemy: diagnoza i oddziaływania (56 godz.)

Ból – wybrane zagadnienia

Funkcjonowanie seksualne a zdrowie psychiczne i somatyczne

Jedzenie i zachowania żywieniowe

kontekst psychologiczny

Prozdrowotny styl życia: jak pomagać w zmianie niewłaściwych nawyków i ryzykownych zachowań

Problemy psychosomatyczne oraz rola czynników psychologicznych w przebiegu chorób przewlekłych u dzieci

Podstawy terapii traumy w kontekście objawów somatycznych

Blok tematyczny

Warsztaty: autorefleksja i kompetencje osobiste (30 godz.)

Zarządzanie zasobami w stresie

Mindfulness (uważność) w psychosomatyce i somatopsychologii

Seminarium końcowe

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiąc, w weekendy (sobota – niedziela).

Zajęcia są realizowane w trakcie 10-11 zjazdów w ciągu 9 miesięcy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 3-4 zjazdy realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie przekrojowego testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć
 • Wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących
 • Merytoryczna aktywność podczas zajęć

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się z nauczycieli akademickich oraz praktyków, wybitnych specjalistów z zakresu psychosomatyki i psychoterapii, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą i warsztatem.

Kierowniczki merytoryczne studiów

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
 
Joanna Zapała
 
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii
dr hab.
Monika Bąk-Sosnowska
dr hab.
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki
 
Agata Głowacka
 
certyfikowany trener 8xO, terapeutka pracy z ciałem
dr
Katarzyna Grunt-Mejer
dr
psycholog, seksuolog
dr n. hum.
Krzysztof R. Karauda
dr n. hum.
psycholog, historyk
dr
Bogna Kędzierska
dr
psycholog, psychoterapeuta
 
Krzysztof Klajs
 
specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, coach i mentor
dr
Magdalena Leszko
dr
psycholog, psychoterapeuta
 
Agnieszka Łypacewicz
 
psychoanalityk, posiadająca certyfikat IPA
prof. dr hab.
Ewa Mojs
prof. dr hab.
neuropsycholog
dr
Joanna Podgórska
dr
doktor nauk biologicznych
 
Maria Skommer
 
psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy
dr
Stefan Szary
dr
filozof
dr
Julia E. Wahl
dr
psycholog, PhD researcher

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub medycznego, wymagane jest doświadczenie związane z pomaganiem osobom chorym somatycznie lub opieką nad nimi. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • jeżeli nie posiadasz wykształcenia psychologicznego lub medycznego, opis dotychczasowego doświadczenia związanego z pomaganiem osobom chorym somatycznie lub opieką nad nimi
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis dotychczasowego doświadczenia związanego z pomaganiem osobom chorym somatycznie lub opieką nad nimi.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025