Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcz"

O studiach

Cyberataki stanowią poważne zagrożenie dla wielu sektorów, w tym gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia i administracji, mogą też dotknąć zwykłych obywateli. Głównym problemem nie są jednak luki w zabezpieczeniach, lecz brak wiedzy użytkowników, których niekompetencję zręcznie wykorzystują hakerzy.

Nasz kierunek „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem z elementami cyberpsychologii” oferuje możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy o zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, obejmującej aspekty technologiczne i psychologiczne.

Absolwenci studiów posiadać również będą najnowszą wiedzę z zakresu psychologii społecznej Internetu, psychologii cyberataku, komunikacji internetowej oraz inne kompetencje dwudziestego pierwszego wieku, co pozwoli im na rozwinięcie umiejętności do sprawnego zarządzania zespołami, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Znając przepisy ustawodawstwa krajowego oraz europejskiego słuchacz będzie potrafił stworzyć dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem i niezawodnością informacji, umożliwiając wprowadzenie do instytucji certyfikacji zgodności z normą ISO27001.

 

Partnerzy kierunku

EITT jest firmą szkoleniową, która łączy ekspertów praktyków z wielu dziedzin. Współpracuje z firmami z sektora IT, usługowego, produkcyjnego, budowlanego, finansowego, publicznego oraz z uczelniami wyższymi.

Działa w modelu zwinnego podejścia do biznesu. Kreuje rozwiązania w zakresie projektów edukacyjnych w obszarach: technologie, doskonalenie kompetencji, zarządzanie, bezpieczeństwo, Przemysł 4.0, integracje.

Konsultuje, doradza i przygotowuje warsztaty dostosowane do potrzeb klienta. Zespół liczący 500 ekspertów oraz trafna diagnoza potrzeb pozwalają jej działać szybko i efektywnie.

Czy to studia dla ciebie?

Studia adresowane są do wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć zjawiska w cyfrowym świecie w ujęciu psychologiczno-społecznym.

To kierunek idealny dla:

 • członków rad nadzorczych, w tym spółek skarbu państwa i spółek samorządowych,
 • osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto?

 1. Zyskasz kwalifikacje do pracy jako specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w bankowości, przemyśle, infrastrukturze krytycznej czy organach bezpieczeństwa państwa.
 2. Poznasz różnorodne zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni, ich prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki.
 3. Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu psychologii społecznej internetu, cyberpsychologii, komunikacji internetowej i transformacji cyfrowej.
 4. Zabezpieczysz dane przetwarzane w przedsiębiorstwie. Poznasz też inne skuteczne działania, które zwiększą odporność firmy na cyberzagrożenia.
 5. Zorientujesz się, na czym polega praca zespołów reagujących na incydenty bezpieczeństwa.

Program studiów

Blok tematyczny

Posługiwanie się wiedzą w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa i cyberpsychologii:

Podstawy bezpieczeństwa teleinformatycznego

Podstawy psychologii społecznej Internetu i cyberpsychologia

Cyber-higiena i cyberbezpieczeństwo procesu transformacji cyfrowej

Przyszłość miast – wprowadzenie do aspektów cyberbezpieczeństwa

Prawo krajowe i międzynarodowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Przeciwdziałanie cyberatakom w kontekście psychologicznym

Inteligentne społeczeństwo

Seminarium dyplomowe

Blok tematyczny

Praktyczne aspekty zapobiegania cyberatakom:

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

Analiza oraz zarządzanie ryzykiem i incydentami

Wprowadzenie do informatyki śledczej

Analiza Big Data, Edge, Fog, cloud computing – tabletop warsztaty

Biały wywiad, dezinformacja oraz metody weryfikacji informacji

Zarządzanie zespołami IT CERT CSIRT i SOC

Wizerunek w sytuacji kryzysowej i utrzymanie poprawności wizerunkowej

Analiza strat po incydencie, utrzymanie ciągłości operacyjnej

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzinzajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele.

Studia prowadzone są w formie online. Słuchacz jest zobowiązany do wykonywania zleconych przez wykładowcę zadań na własnym sprzęcie z dostępem do internetu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia każdego przedmiotu będzie obecność (min. 80% zajęć) oraz aktywność w prowadzonych zajęciach.

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywny wynik testu, ćwiczenia praktycznego CTF oraz pozytywna ocena z pracy podyplomowej. Test będzie się składał z 60 pytań wielokrotnego wyboru po około 6 pytań z każdego kursu.

W trakcie studiów odbędą się seminaria dyplomowe, które będą miały na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej na wszystkich kursach oraz przygotowanie słuchaczy do udziału w ćwiczeniu praktycznym CTF oraz opracowaniu pracy podyplomowej. Ćwiczenie CTF będzie polegało na przedstawieniu przez prowadzącego realistycznego problemu zabezpieczenia infrastruktury wirtualnej instytucji oraz na podziale kursantów na dwa zespoły ReadTeam oraz BlueTeam.

Zadaniem zespołu BlueTeam będzie wcielenie się w pracowników chronionej instytucji oraz zabezpieczenie jej zasobów. Zadaniem ReadTeam będzie wcielenie się w „hakerów” chcących skompromitować chronioną instytucję i pozyskać wiedzę o jej zasobach. Ćwiczenie grupowe CTF, sprawdzi nabytą wiedzę, innowacyjne umiejętności i kompetencje dwudziestego pierwszego wieku.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kierownik merytoryczny kierunku

 
Michał Matuszczyk
 
specjalista w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa, emerytowany funkcjonariusz polskich służb specjalnych odpowiedzialny za komórkę cyberbezpieczeństwa
dr
Grażyna Cęcelek
dr
pedagog, nauczyciel akademicki, specjalistka z zakresu umiejętności psychospołecznych
dr inż.
Andrzej Kozak
dr inż.
specjalista dziedzinie przemysłowych systemów niezawodności i cyberbezpieczeństwa
 
Wojciech Kubiak
 
specjalista w obszarach zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego
 
Robert Mikulski
 
radca prawny, partner zarządzający w Brillaw

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj