Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Grażyna Cęcelek

dr

Grażyna Cęcelek

 

Profil zawodowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, pedagog, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych, absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych oraz wielu różnych form szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i kompetencje o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.
Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, a także z obszaru bezpieczeństwa społecznego, edukacji włączającej, edukacji permanentnej, e-edukacji, pedagogiki medialnej, doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.
Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka, funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty równania szans w dostępie do kształcenia, bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką wykorzystującą formuły e-learning oraz blended learning w procesie edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych”.