Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Płatności i faktury - informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Płatności

Po przyjęciu na studia oraz decyzji o uruchomieniu kierunku, otrzymują Państwo swój indywidualny numer subkonta bankowego, na który należy regulować wszystkie płatności związane ze studiami. Numer rachunku można sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto na Wirtualnej Uczelni.

Faktury

Faktury generowane są samodzielnie przez słuchacza za pośrednictwem konta na Wirtualnej Uczelni.
a) FAKTURA PO WPŁACIE - po dokonaniu płatności za naliczoną w systemie dziekanatowym opłatę (wygenerowanie faktury możliwe będzie po zaksięgowaniu płatności),
b) FAKTURA Z TERMINEM PŁATNOŚCI - przed dokonaniem płatności w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od terminu płatności określonego w umowie (np. w przypadku 2-giej raty czesnego, która winna być uregulowana do 5 lutego 2023 roku, fakturę będzie można wygenerować i pobrać najwcześniej 6 stycznia 2023 roku)

W celu wygenerowania faktury należy:

  • z listy płatności wybrać płatność za którą chcemy wygenerować fakturę (np. czesne rata [1z2]), używając przycisku „GENERUJ FAKTURĘ” po prawej stronie tabeli,
  • sprawdzić poprawność danych do faktury (nabywca/płatnik/informacje o płatności/ w przypadku, gdy płatnikiem jest firma uzupełnić dane firmy),
  • potwierdzić zgodność danych, po potwierdzeniu zgodności danych kliknąć w przycisk „GENERUJ”.

Potwierdzenie zgodności danych do faktury i jej wygenerowanie jest jednoznaczne z ostatecznym zapisaniem treści dokumentu i wiąże się z brakiem możliwości modyfikacji dokumentu,

  • wygenerowaną fakturę należy pobrać korzystając z przycisku „POBIERZ FAKTURĘ”,
  • faktura generowana jest w pliku PDF bez możliwości edycji,
  • korzystając z przycisku „POWRÓT” możliwy jest powrót do listy płatności na portalu słuchacza,
  • pobrana faktura jest zawsze widoczna w liście płatności, po prawej stronie naliczenia klikając w przycisk „POBIERZ FAKTURA”.

W razie jakichkolwiek kłopotów, utrudnień w procesie generowania faktury prosimy o kontakt mailowy z odpowiednim Biurem CSPiS.
W przypadku gdy studia są finansowane przez pracodawcę i na fakturze w miejscu Nabywcy i Płatnika wymagane są dane firmy konieczne jest podpisanie umowy trójstronnej. Umowę trójstronną należy pobrać z poziomu formularza rekrutacyjnego. Wzór umowy trójstronnej również można uzyskać drogą mailową po skontaktowaniu się z odpowiednim biurem studiów podyplomowych.