logo uswps nazwa 3

Studia
 

Certyfikat
znajomości języka polskiego jako obcego

 • Poziom: B1
 • Rejestracja – 22.09.2021, godz. 10.00.

Certyfikacja języka polskiego jako obcego

Certyfikat z języka polskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania polskiego obywatelstwa. Jest także atutem w rozwoju zawodowym dla obcokrajowców pracujących w Polsce.

Uniwersytet SWPS jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce uprawnionych do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów języka polskiego jako obcego.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

CJP logo

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutetgo 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Kto może zdawać egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. 

Poziomy egzaminu

Egzaminy certyfikatowe na Uniwersytecie SWPS są przeprowadzane na następujących poziomach zaawansowania językowego:

 • B1 – progowy
 • B2 – średni ogólny (w styczniu 2021 r. egzamin niedostępny)
 • C1 – efektywna biegłość użytkowa (w styczniu 2021 r. egzamin niedostępny)

Podczas egzaminu oceniane są następujące sprawności:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Poprawność gramatyczna
 • Pisanie
 • Mówienie

Jak się przygotować?

baner w

TERMIN SESJI EGZAMINACYJNEJ W 2021 ROKU

 • 20-21 listopada 2021 r.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego w 2022 roku odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

 • 6-7 lutego 2022 r.: poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 26-27 marca 2022 r.: poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 25-26 czerwca 2022 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 5-6 listopada 2022 r.: poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Opłaty za egzamin
rejestracyjna
poziom B1 800 PLN

Biuro ds. językowych kursów przygotowawczych

 • certyfikatpolski@swps.edu.pl
 • 22 517 98 26
  Od 16 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia - prosimy o kontakt mailowy.
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok.101, I piętro

Rejestracja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
  • Podczas rejestracji niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 2. Zapłać opłatę za egazmin w sesji 20-21 listopada 2021 r.:
  • W ciągu 24 godzin dostaną Państwo potwierdzenie uczestnictwa, wtedy dopiero można przesłać opłatę.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: certyfikatpolski@swps.edu.pl.
   Niewysłanie potwierdzenia skutkuje brakiem wpisania na listę zdających.
 3. Odbierz informację o zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie.
  • Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 10 osób.

Konto

Wpłaty za przystąpienie do egzaminu oraz wydanie certyfikatu prosimy kierować na konto:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
72 1750 0009 0000 0000 2770 8207

Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich. Całościowa opłata za marcowy egzamin i certyfikat wynosi 800 PLN.

Przy wpłacie należy podać:
imię, nazwisko, opłata za egzamin i certyfikat listopad 2021 r.