Chmielewska, Małgorzata
Małgorzata Chmielewska
mł. insp.
psycholog
Czwartosz, Zbigniew
Zbigniew Czwartosz
dr
psycholog społeczny
Czwartosz, Elżbieta
Elżbieta Czwartosz
dr
psycholog wychowawczy
Gniazdowska, Ewa
Ewa Gniazdowska
dr
psycholog społeczny
Litowińska-Kutera, Ewa
Ewa Litowińska-Kutera
 
sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Olszewska, Agnieszka
Agnieszka Olszewska
 
politolożka, mediatorka, trenerka psychoedukacji
Rękas, Agnieszka
Agnieszka Rękas
 
sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie