Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbU"

O studiach

Zakres studiów obejmuje wiedzę z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychologii społecznej zorientowanej na konflikty i kryzysy, oraz psychoprofilaktykę.

Nasi słuchacze poznają psychologiczne aspekty funkcjonowania w kryzysie sytuacyjnym, rozwojowym, egzystencjalnym czy środowiskowym. Poznają zasady wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów, konsekwencje doświadczeń kryzysowych i traumatycznych. Omawiają strategię interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych, takich jak zagrożenie życia, oraz kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów – natury destrukcyjnych mechanizmów adaptacji, w tym emocji destrukcyjnych.

Absolwenci kierunku zdobędą profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Będą również animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w interwencję oraz pomoc poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Więcej informacji o studiach

Studia stanowią odpowiedź na potrzebę wykwalifikowanych osób przygotowanych do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia psychicznego czy ochrony praw człowieka znajdującego się w sytuacji kryzysu psychologicznego.

Słuchacze studiów zdobywają wiedzę na temat wsparcia ofiar przemocy, wypadków komunikacyjnych, ofiar katastrof naturalnych i przemysłowych, osób dotkniętych bezrobociem. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy.

Absolwenci kierunku otrzymają psychologiczne i prawne przygotowanie do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, oraz do pracy w tego typu placówkach. Zdobędą uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych, pozwalających różnym grupom zawodowym zdobywać umiejętności skutecznej pomocy osobom dotkniętym poważnym kryzysem, w tym także klęską żywiołową.

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą skutecznie wspierać samorządy lokalne w sytuacji klęski żywiołowej. Będą wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu trafnych do danego kontekstu społecznego rozwiązań. Będą w stanie utworzyć dyspozycyjny zespół konsultantów z zakresu psychologii katastrof kryzysów i interwencji kryzysowej, powiązany z systemem zarządzania kryzysowego w wymiarze mikro- lub makrospołecznym w skali województwa lub kraju. Zostaną również przygotowani do pracy w policji, wydziałach zarządzania kryzysowego, organizacjach pozarządowych nastawionych na ochronę zdrowia psychicznego i wczesną interwencję kryzysową, oraz do pracy w charakterze asystentów rodziny.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia przygotowują do pracy w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Zapraszamy absolwentów kierunków:

 • psychologia
 • pedagogika
 • resocjalizacja
 • socjologia
 • prawo
 • bezpieczeństwo narodowe

Dlaczego warto?

 1. Studia trwają dwa semestry i obejmują 315 godzin zajęć dydaktycznych
 2. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych grupach (13-15 osobowych)
 3. Program zajęć obejmuje kompleksową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej psychologii kryzysów
 4. Zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii

Program studiów

Zagadnienia w ramach programu

Uwarunkowania i mechanizmy procesów adaptacji i zmagania się ze stresem, kryzysem, wydarzeniami krytycznymi i traumatycznymi, pozytywnej adaptacji do starości i śmierci, inwalidztwa lub trwałego kalectwa

Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby – schorzenia psychosomatyczne i somatyczne, adaptacja do choroby i radzenia sobie z chorobą, podnoszenie jakości życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych

Uwarunkowania i mechanizmy zachowań agresywnych i przemocowych oraz kryzysu presuidycalnego i możliwości zapobiegania

Mechanizmy zmiany zachowania i osobowości w kontekście efektywności oddziaływania psychologicznego

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 315 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów i warsztatów. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie i egzaminy z zajęć przewidzianych w ramach studiów
 • Egzamin ustny w formie prezentacji przygotowanego studium przypadku przebiegu interwencji kryzysowej

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących to doświadczone specjalistki z zakresu psychologi, psychoterapii, psychotraumatologii i neuropsychologii, które specjalizują się w tematyce interwencji kryzysowej.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog, psychotraumatolog
 •  
  Anna Bielida
   
  psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, neuropsycholog
 • mł. insp.
  Małgorzata Chmielewska
  mł. insp.
  psycholog
 •  
  Agata Ejsmont
   
  psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii
 • dr
  Ewa Odachowska-Rogalska
  dr
  psycholog, pedagog, psychotraumatolog
 • dr
  Joanna Sikora-Ścigała
  dr
  psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, psychotraumatolog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej, CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 130 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 400 PLN 10 800 PLN
Zapłać w 1 racie 10 400 PLN 10 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025