Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbj"

O studiach

Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS.

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych to kierunek dla osób, które planują zawodowo zajmować się tłumaczeniem poświadczonym, sądowym i prawniczym.

Program zajęć obejmuje praktyczne warsztaty przekładu w różnych dziedzinach prawa, także szkolenia z zakresu wykorzystania komputerowych narzędzi wspomagających pracę, specjalistyczne wykłady z prawa i ekonomii dla tłumaczy oraz zajęcia z zakresu praktyki tłumaczenia uwierzytelnionego i przekładu ustnego.

Nasi słuchacze poznają obowiązujące normy prawne regulujące wykonywanie zawodu tłumacza oraz normy zwyczajowe i konwencje tłumaczeniowe w pracy tłumacza przysięgłego. Zdobywają praktyczne umiejętności tłumaczeń specjalistycznych takich dokumentów, jak: pisma sądowe i prawne, umowy handlowe, a także certyfikaty czy zaświadczenia. Przygotowują się do stworzenia własnego warsztatu pracy. Kształcą również dobre praktyki we współpracy z przyszłymi zleceniodawcami.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza przysięgłego, które chcą poznać specyfikę tej pracy z punktu widzenia teoretycznego, praktycznego oraz technicznego.

Kandydat na studia musi znać j. angielski. Znajomość języka jest sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1. Jeżeli język polski nie jest językiem ojczystym wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie C2.

To kierunek m.in. dla:

 • absolwentów studiów filologicznych
 • absolwentów studiów z dziedzin ścisłych zajmujących się tłumaczeniem
 • osób pracujących z językiem specjalistycznym w zakresie prawa, ekonomii i działalności gospodarczej

Dlaczego warto?

 1. Odbędziesz kurs obsługi CAT Tools – komputerowego narzędzia stanowiącego niezbędny warsztat tłumacza specjalistycznego
 2. Będziesz uczestniczyć w praktycznych zajęciach z tłumaczenia uwierzytelnionego i przekładu ustnego
 3. Weźmiesz udział w warsztatach na platformie e-learningowej – nowoczesnym, interaktywnym systemie wymiany informacji
 4. Wysłuchasz specjalistycznych wykładów z prawa i ekonomii dla tłumaczy oraz przyszłych kandydatów na tłumaczy przysięgłych
 5. Zdobędziesz niezbędne narzędzia do stworzenia własnego warsztatu pracy, takie jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza

Program studiów

Blok tematyczny

Essentials

wprowadzenie do teorii przekładu dla praktykujących tłumaczy specjalistycznych, research w pracy tłumacza przysięgłego: life-cycle documents

Wprowadzenie do teorii przekładu: przekład ogólny a specjalistyczny

(Translation Theory and LSP Applications)

Research w pracy tłumacza przysięgłego: certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia

(Research for Certified Translation: Life-cycle documents)

Blok tematyczny

Legal module

m.in. analiza elementów prawa polskiego oraz prawa obszarów języka angielskiego, tłumaczenia prawnicze na język polski i angielski

Analiza elementów prawa polskiego oraz obszarów języka angielskiego dla tłumaczy

(Law Basics: Contrastive Analysis)

Tłumaczenia prawnicze na język polski

(Workshop in English-Polish Legal Translation)

Tłumaczenia prawnicze na język angielski

(Workshop In Polish-English Legal Translation)

Blok tematyczny

Economy and commerce module

m.in. podstawowe zagadnienia ekonomiczne dla tłumaczy, tłumaczenia ekonomiczne na język polski i angielski

Ekonomia dla tłumaczy

(Economy for Translators)

Tłumaczenia ekonomiczne na język angielski

(Workshop in Polish-English Economy and Commercial Translation)

Blok tematyczny

CAT Tools

przegląd programów komputerowych wspomagających warsztat tłumacza i nauka obsługi wybranego programu

Komputer w pracy tłumacza, wybrane narzędzie CAT

(CAT Tools)

Komputerowy warsztat tłumacza

Blok tematyczny

Language tools

podstawy tłumaczenia na język obcy, praca z tekstem, gramatyka i stylistyka języka polskiego i języka angielskiego dla tłumaczy

Gramatyka i stylistyka języka polskiego

(Polish Grammar and Stylistics)

Gramatyka i stylistyka języka angielskiego

(English Grammar and Stylistics)

Blok tematyczny

Interpreting

podstawy tłumaczeń ustnych, ostatnie zajęcia w kabinach

Podstawy tłumaczeń ustnych

(Workshop in Interpreting), w tym kabiny 2 godz. x 2 grupy

Terminologia

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 240 godziny dydaktyczne zajęć. Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w formule online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Uzyskanie ocen pozytywnych z każdego przedmiotu wchodzącego w skład średniej (minimum 3.0)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzone m.in. praktykujący tłumacze przysięgli, prawnicy i specjaliści z branży. Zapoznają słuchaczy z właściwą terminologią i realną specyfiką pracy tłumacza w konkretnych warunkach zawodowych.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr
Anna Kizińska
dr
adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, tłumacz, prawnik
 
Piotr Janecki
 
prawnik, menedżer
 
Marek Kądzielski
 
tłumacz przysięgły języka angielskiego, wykładowca akademicki, paralegal, konsultant biznesowy
 
Danuta Przepiórkowska
 
tłumaczka przysięgła i konferencyjna, tłumaczka zewnętrzna Komisji Europejskiej od 2004 roku/p> biogram
 
Łukasz Rejter
 
specjalista ds. programów wspomagających tłumaczenie, project manager i konsultant

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza. Rozmowa przeprowadzana jest w języku angielskim.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim
 • absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia na innym kierunku, posługujący się językiem angielskim na poziomie min. C1

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia angielska
 • absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie).

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga:

 • Sprawdź, czy jesteś uprawniony do zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025