logo uswps nazwa 3

Studia

Wytrenowane ciało i perfekcyjna technika to nie wszystko. Do sukcesu w sporcie niezbędna jest silna psychika.

mgr Zuzanna Gazdowska, psycholog sportu

Warszawa, Wydział Psychologii

Psychologia sportu
i aktywności fizycznej

  • specjalność na studiach psychologicznych
  • studia II stopnia
  • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności fizycznej człowieka. Studenci uczą się, jak wspierać zawodników i trenerów w osiąganiu sukcesów w sporcie wyczynowym, w sporcie dzieci i młodzieży lub sporcie amatorskim. Dowiadują się także, jak pomagać ludziom w prowadzeniu zdrowego trybu życia lub wspierać ich w procesie rehabilitacji i powrotu do pełni zdrowia po kontuzji.

Studia skierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z wykonywaniem zawodu psychologa sportu. Kierunek jest także atrakcyjny dla tych, którzy chcą wykorzystywać wiedzę i umiejętności psychologiczne w pracy trenera sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego lub w psychologii biznesu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach przygotowań olimpijskich, klubach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach specjalizujących się w promocji zdrowia i centrach rehabilitacyjnych, klubach fitness, firmach zajmujących się organizacją masowych imprez sportowych, w agencjach marketingowych promujących sprzęt i produkty dla sportowców. Osoby po psychologii sportu zajmują się także wspomaganiem specyficznych grup zawodowych, takich jak: policjanci, ratownicy medyczni, ratownicy górscy, wojskowi, strażacy, siły specjalne, w budowaniu wysokiej odporności psychofizycznej.

Spotkajmy się

11 lutego 2020 r.
Studia wybieraj jak menedżer!
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Unikatowe studia w skali kraju

Jestemy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje studia w zakresie psychologii sportu i aktywności fizycznej na poziomie magisterskim, z naciskiem na przekazanie fachowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem zawodników, trenerów i rodziców zawodników w sporcie.

Certyfikat Psychologa Sportu

Program studiów przygotowuje absolwentów do ubiegania się o Certyfikat Psychologa Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zawód na miarę naszych czasów

Współcześnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wspomagania wyników sportowych w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży. Choroby cywilizacyjne spowodowały, że ludzie przywiązują coraz większą wagę do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy są świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportu.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedzialek - piątek: 8.00-17.00
  UWAGA: 21 stycznia 2020 Biuro Rekrutacji czynne do 16.00.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.