Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

O studiach

Fotografia to coś więcej niż naciskanie guzika w aparacie, dlatego studia, które proponujemy, pozwalają poszerzyć warsztat pracy o społeczno-artystyczną wizję, techniczne umiejętności i teoretyczny background.

Pokazujemy jak za pomocą fotografii tworzyć profesjonalną wypowiedź wizualną. Słuchacze poznają techniki oświetleniowe oraz komputerową edycję zdjęć. Uczą się interpretacji prac - step by step - wspólnie z profesjonalnymi fotografami oraz tworzą studencką społeczność fotografów – poznajemy się na plenerze.

Program zajęć obejmuje zajęcia z narracji fotograficznej, fotografii kreacyjnej i fotomediów. Studenci poznają inspirujące momenty historii i teorii fotografii, uczą się stosować zdjęcia w komunikacji wizualnej oraz używają zdjęć do badań wizualnych.

Więcej informacji o studiach

Program został podzielony na cztery bloki tematyczne:

 • W ramach bloku teoretycznego prezentujemy najważniejsze pojęcia definiujące obraz. Omawiane są wybrane dzieła z zakresu historii fotografii oraz fotografii współczesnej, komunikacyjne mechanizmy postrzegania zdjęć, uwarunkowania twórczości fotograficznej w obszarze sztuki.
 • Blok fotomedia obejmuje podstawy obrazowania, które czynią z fotografii instrument poszukiwań wizualnych, wykraczający poza technologię stricte fotograficzną. Zajęcia koncentrują się na związkach fotografii z rysunkiem, malarstwem, teatrem, filmem, performansem czy literaturą.
 • Blok kreacji dotyczy fotograficznej ilustracji i fotografii inscenizowanej. Zajęcia techniczne realizowane są w studiu fotograficznym, pracujemy z oświetleniem ciągłym i błyskowym, światłomierzem, cyfrową edycją zdjęć i postprodukcją. Pokazujemy, jak kontrolować obraz w technologii studyjnej, środowisku cyfrowym i na planie zdjęciowym.
 • W ramach bloku fotografii narracyjnej pokazujemy, jak tworzyć opowiadania wizualne, cykle i wypowiedzi odnoszące się do sytuacji społecznych i środowiska. Uczmy łączyć obrazy w spójne opowieści. Przekazujemy podstawy projektowania graficznego na potrzeby prezentacji zdjęć w formie albumu, fotoksiążki, portfolio, edytorialu, plakatu.
 

Partnerzy kierunku

Adresaci

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem swojej pasji oraz kompetencji w zakresie fotografii – zarówno pasjonatów i użytkowników fotografii, którzy chcą osiągnąć poziom zawodowy co zawodowców, chcących zrealizować autorską książkę fotograficzną lub wystawę. Nasz roczny kurs przygotuje Was w tym zakresie. To kierunek dla każdego, kto chce pogłębić wiedzę i podnieść poziom własnej praktyki fotograficznej. To studia dla:

 • pasjonatów fotografii,
 • nie fotografów, myślących fotografią,
 • użytkowników fotografii,
 • fotografów.

Dlaczego warto?

 1. W trakcie studiów możesz uzyskać certyfikat Laboranta Kultury ze specjalnością Fotograf, wydawany przez Międzynarodowe Laboratorium Kultury w Sokołowsku
 2. Zajęcia odbywają się w studiu fotograficznym i salach komputerowych wyposażonych w platformy iMac z oprogramowaniem do edycji i obróbki obrazu
 3. Będziesz mieć dostęp do profesjonalnego sprzętu studyjnego dostępnego na potrzeby realizacji zajęć.
 4. Weźmiesz udział w wyjeździe plenerowym – poznasz specyfikę pracy w grupie i określisz swoje indywidualne cele fotograficznej edukacji

Program studiów

Blok tematyczny

Plener (wyjazd studyjny)

Zapoznanie z funkcjonowaniem Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku. Poznanie organizacyjnego zaplecza Archiwum Zygmunta Rytki, Bożenny Biskupskiej oraz Krzysztofa Kieślowskiego. Fotograficzne ćwiczenia z zakresu site-specific, foto-sondy, scenariusza kreacji przestrzeni fotograficznej, wypowiedzi twórczej. Wprowadzenie do czterech modułów zajęć: narracyjnego, kreacyjnego, fotomedialnego oraz teoriopraktycznego. Poznanie twórczego potencjału grupy.

Blok tematyczny

Fotomedium

W odróżnieniu od fotografii, która kładzie ogromny nacisk na grafikę, fotomedia bliskie są zjawiskom typu performans, sztuka ziemi, instalacja, obiekt. Fotomedia pozostają w relacji do wszelkich zdobyczy sztuki nowoczesnej.

Przedmiot

Fotografia eksperymentalna

Różne szkoły eksperymentalne, tj. fotooptyczna, piktorialna, subiektywna, generatywna, fotomedialna, kontekstualna, intermedialna, interwencyjna. Kontrolowanie właściwości obrazu za pomocą funkcjonalności kamer, działań bezkamerowych, działań z fotografią.

Przedmiot

Fotografia intermedialna

Teoria i praktyka intermediów. Związki fotografii z rysunkiem, malarstwem, teatrem, filmem, performansem, literaturą, matematyką, AI. Różnice metodologiczne pomiędzy intermediami a multimediami, transmediami i postmediami.

Przedmiot

Po-fotografia

Metody analizy zdjęć, systematyzowania zbiorów, stawiania pytań badawczych oraz przetwarzania wyników w artystyczną formę. Co widać w fotografii? – estetyczna, semiotyczna i kulturowa interpretacja zdjęć.

Blok tematyczny

Fotografia kreacyjna

Każdy etap procesu fotograficznego jest elementem kreatywnej wizji autora: obiekty, rekwizyty, otoczenie, światło, wybory technologiczne oraz sposoby oglądania obrazów.

Przedmiot

Fotografia kreacyjna

metody foto-kreacji w procesie projektowania i realizacji zdjęć. Sylwetki twórców i metody pracy na styku reklamy, mody i konceptualizmu.

Przedmiot

Fotografia inscenizowana

zajęcia w interdyscyplinarnej metodzie Andreasa Müllera-Pohle’a, tworzenie moodboardów, planów zdjęciowych, scen, kreacja obrazu za pomocą światła, charakteryzacji, rekwizytów, manipulacji perspektywą.

Przedmiot

Techniki oświetleniowe

praca w studiu fotograficznym przy oświetleniu ciągłym i błyskowym. Funkcje oświetlenia w zakresie podkreślenia faktury, tworzenia głębi, cinematic look, kierowania uwagą publiczności. Fotografowanie przy zastosowaniu oświetlenia błyskowego, modelowanie oświetlenia typu: glamour, noir, clamshell, wysoki i niski klucz, konturowe.

Przedmiot

Komputerowa edycja zdjęć

m.in. edycja obrazów bitmapowych typu RAW, korekta i komputerowy retusz, sposoby automatyzacji pracy, integracja edycji plików typu RAW z innymi programami; zarządzanie barwą, praca z profilami barwnymi w systemach operacyjnych (OS i Windows) oraz w przykładowych programach pakietu graficznego Adobe: Photoshop, Lightroom; fotomontaż i obróbka obrazu w środowisku Adobe Creative Suite

Blok tematyczny

Fotografia narracyjna

Każda fotografia opowiada historię i funkcjonuje w odniesieniu do innych zdjęć, klasycznych nurtów, konwencji wizualnych. Każda fotografia zmienia się pod wpływem nowych zdarzeń i tego, co o niej wiemy.

Przedmiot

Foto-esej

dokumentacje i fotograficzne notatki, różne formy prezentacji, mapy myśli, cykle, zbiory, pętle, pokazy slajdów, fotocasty, niskonakładowe publikacje, autorskie wypowiedzi wizualne w swobodnej formie.

Przedmiot

Fotografia narracyjna

fotografia codzienna a klasyczne tematy, narracyjny potencjał pojedynczych ujęć, obrazkowe historie, fotografie miejsc, tworzenie typologii, reportaż.

Przedmiot

Fotoksiążka

format i siatka, związki obrazu i tekstu w fotoksiążce, kompozycja treści, reguły typograficzne, tworzenie makiet publikacji. Zajęcia w pracowni komputerowej na programach graficznych do edycji i składu książek.

Blok tematyczny

Teorio-praktyka

Wiedza historyczna wraz z teoretyczną stanowią punkt oparcia. Następnie liczy się praktyka, eksperymentowanie, tworzenie nowych sytuacji. Te, składają sią na zindywidualizowane poziomy doświadczenia. Wszystkie trzy razem: teoria, praktyka, doświadczenie prowadzą do twórczości opartej na dobrej podstawie.

Przedmiot

Historia i teoria fotografii

początki i ewolucja nurtów w fotografii: eksperymentalna, medialna, generatywna, rzemieślnicza, kreacyjna, fot-art, modowa, wizerunkowa, codzienna, bezpośrednia, narracyjna.

Przedmiot

Komunikacja wizualna

mechanizmy postrzegania i komunikacji, formy, struktury wizualne, oddziaływania, semiotyka fotografii. Antropologiczne metody obserwacyjne, proksemika, kulturowa interpretacja obrazu.

Przedmiot (część zajęć realizowana w trakcie pleneru)

Funkcjonowanie w polu sztuki

specyfika funkcjonowania instytucji artystycznych w kraju i na świecie. Międzynarodowe sieciowanie artystów. Artworld i międzynarodowy język sztuki. Tworzenie portfolio i oferty artystycznej.

Organizacja nauki

Studia trwają 2 semestry i obejmują 202 godziny dydaktyczne zajęć. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, studiu fotograficznym oraz salach komputerowych wyposażonych w platformy iMac z oprogramowaniem do edycji i obróbki obrazu. Spis profesjonalnego sprzętu studyjnego dostępnego dla studentów na potrzeby realizacji zajęć.

W realizacji ćwiczeń plenerowych i pracy własnej wymagany jest własny sprzęt fotograficzny (analogowy lub cyfrowy) umożliwiający kontrolowanie obrazu za pomocą nastaw własnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

Słuchacze otrzymują zaliczenie studiów na podstawie cyfrowego portfolio obejmującego:

 • minimum trzy projekty fotograficzne (po jednym z każdego bloku: fotomedium, narracja, kreacja) realizowane pod merytoryczną opieką fotografów w trakcie toku studiów,
 • prezentację uwzględniającą idee wiodące projektów, tytuły zdjęć, spis technik i środków wypowiedzi,
 • wypowiedź twórczą obejmującą motto i kierunek zainteresowań fotograficznych.

Dodatkowo słuchacze mogą ubiegać się o Certyfikat Laboranta Kultury ze specjalnością Fotograf, wydawany przez Międzynarodowe Laboratorium Kultury w Sokołowsku na podstawie:

 • projektu artystycznego w zakresie fotografii,
 • dokumentacji upublicznienia projektu,
 • pogłębionego opisu projektu (3-7 stron znormalizowanego komputeropisu),
 • wypowiedzi twórczej obejmującej motto i kierunek zainteresowań fotograficznych.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Nasza kadra składa się z fotografów, teoretyków i projektantów – przede wszystkim pasjonatów, którzy pokazują, jak za pomocą fotografii tworzyć spójną wypowiedź wizualną.

Kierownik merytoryczny studiów

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Michał Jakubowicz
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
artysta wizualny, badacz komunikacji mediów (habilitacja z zakresu sztuki)
mgr
Mateusz Antczak
mgr
projektowanie graficzne, web design
 
Bożenna Biskupska
 
polska artystka eksplorująca przestrzenie malarskie, rzeźbiarskie, sztukę instalacji, video oraz performance
dr
Małgorzata Ciesielska
dr
projektantka, specjalistka ds. komunikacji wizualnej
 
Zuzanna Fogtt
 
animator i producent kultury
 
Agata Grzych
 
fotografka
dr
Karol Krukowski
dr
fotograf, przedsiębiorca i popularyzator fotografii
dr
Maciej Kulisz
dr
historyk sztuki, germanista
 
Adrian Seliga
 
fotograf produktowy
dr
Radosław Stelmaszczyk
dr
graphic designer, specjalista systemów zarządzaniu barwą
 
Anna Szalwa
 
artystka zajmująca się rysunkiem, animacją, grafiką i performancem

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, jednak wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.