logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy.

Kontakt

Wrocław, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Grafika reklamowa

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

„To unikalny na rynku kierunek, który opiera się na dwóch filarach: uczy narzędzi graficznych i praktycznych rozwiązań. Jednocześnie przekazuje oparte na badaniach teoretyczne podstawy tworzenia skutecznych projektów reklamowych w oparciu o psychologiczne mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności w obszarze grafiki reklamowej, ale również jako wynik zajęć praktycznych stworzy teczkę własnych prac. To studia dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży reklamowej, dla tych którzy znają narzędzia, ale nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać je w praktyce, jak i dla tych którzy znają podstawy, brak im jednak praktycznych umiejętności konkretnej pracy z narzędziami.”

doliński grafikaprof. dr hab. Dariusz Doliński
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy. Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane pracą w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach lub firmach posiadających swoje działy składu i fotoedycji. Studia pozwolą także poszerzyć wiedzę na temat pracy grafika osobom czynnie uprawiającym ten zawód, które odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu składu i fotoedycji oraz wymiany doświadczeń z praktykami rynku.

Cel

Studia Grafika Reklamowa to odpowiedź na potrzeby rynku: ich zamierzeniem jest perfekcyjne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie grafika reklamowego. Są kontrofertą uczelni artystycznych, nie dających tak dobrego przygotowania w kwestii brandingu i osadzenia pracy grafika w kontekście działań rynkowych firm oraz oczekiwań pracodawców w tym zakresie.

Dlaczego warto?

Wyróżnikami tych studiów, w odróżnieniu od kierunków typowo artystycznych jest oparcie ich na dwóch filarach: poznaniu teorii przygotowania przekazu reklamowego (typografia, kompozycja czy psychologia reklamy) ale również praktycznej znajomości narzędzi graficznych i umiejętności wspomagających prace grafika; fotografia, czy obróbka filmów.
Studia bazują na nowoczesnych narzędziach i metodach: np. eye-tracking.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc

24

Warunki zaliczenia

Prezentacja przygotowanej pracy dyplomowej grupy projektowej. W grupie znajdują się maksymalnie 4 osoby. Tytuł i forma pracy zostaje wybrana najpóźniej po pierwszym semestrze.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Studia prowadzone są przez specjalistów z Uniwersytetu SWPS, którzy w swojej pracy naukowej i artystycznej dotykają problemu reklamy lub kreacji: prof. dr hab. D.Doliński, prof. M.Grzyb dr Ł.Kliś, dr J.Kulbat dr T.Grzyb wspomagani przez praktyków na co dzień tworzących kampanie marketingowe: Paweł Tkaczyk, Renata Makuszak-Krzyżaniak.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020

W toku studiów przedstawimy również wszelkie aspekty reklamy związane z historią designu, psychologicznymi mechanizmami oddziaływującymi w reklamie czy postulaty wysuwane przy kreowaniu tożsamości marki. Specjaliści z branży reklamowej, przede wszystkim praktycy, przedstawią kwestie reklamy traktowanej jako proces, gdzie istotne jest jej osadzenie w realiach rynkowych oraz szerszej perspektywie społecznej: segmentacja konsumentów, badania zachowań nabywczych, poszukiwania insightów konsumenckich oraz analiza działań konkurencji. Omówiona zostanie komunikacja marki w zakresie kreacji i planu mediów. Studia łączą więc praktykę z teorią, a ich celem jest jak najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu. Pracujemy na programach: Photoshop, InDesign, Illustrator.

Zajęcia prowadzone w cyklu weekendowych spotkań raz lub dwa w miesiącu. 198 godzin, dwa semestry:

 • projektowanie graficzne, programy Adobe; zajęcia praktyczne, ćwiczenia, zwykle niedziela,
 • historia designu i reklamy oraz psychologiczne mechanizmy reklamy; wykłady,
 • od strategii do egzekucji: zarządzanie projektem w agencji reklamowej; konwersatorium,
 • kompozycja i tworzenie wizerunku, typografia, SIW, logo; konwersatorium,
 • zastosowania praktyczne prac projektowych: przygotowanie do druku, projektowanie opakowań, współpraca z drukarnią, techniki tv: praca plenerowa, montaż; zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

Zajęcia z zakresu projektowania graficznego (o ile pozwoli na to liczebność grupy) będą odbywały się na dwóch poziomach zaawansowania.
Jedna grupa dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie projektowały i zaczynają swoją pracę graficzną.
Druga grupa dla osób, dla których nie jest to pierwsze spotkanie z programami graficznymi, a na studiach zamierzają uzupełnić swoją wiedzę.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul.Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 710 zł
2 raty 3375 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek: nieczynne 
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne