Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Patryk Kukla

 

 

 

Profil naukowy

Doktorant, współpracujący z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi.

Posiada tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych (biznes i zarządzanie). Ma kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami komercyjnymi, zdobywane głównie w sektorze IT, jak również wolontariackimi. Jego główne zainteresowania skupiają się na nowoczesnych technologiach, analizie danych oraz psychologii społecznej. Obecnie prowadzi badania nad zagadnieniem dehumanizacji w ramach projektu dr hab. Magdaleny Formanowicz (grant OPUS: "Rola sprawczości i moralności w dehumanizacji – ujęcie integracyjne"). W swojej pracy stara się uwzględniać perspektywę grup mniejszościowych oraz metody przeciwdziałania dehumanizacji.

Profil na platformie GithubPowiązane materiały na stronie uczelni