Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Paulina Szydłowska-Klakla

dr

Paulina Szydłowska-Klakla

Wydział Psychologii w Krakowie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka dziecięca, psychoterapeutka, kulturoznawczyni. Naukowo zajmuje się doświadczeniem migracyjnym dzieci i ich rodzin, a także procesem akulturacji. Interesuje ją dobrostan psychologiczny osób migrujących i dostępne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym obszary wsparcia. Prowadzi badania w podejściu jakościowym.

Jej praca doktorska pt. „Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej (RAEM)” została nagrodzona w konkursie im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Obecnie pracuje jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Prowadziła diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, pracując m.in. w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Ponadto zajmuje się szkoleniem kadry pedagogicznej w zakresie pracy z wielokulturową klasą, współpracując m.in. z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – Grupa OTE Kangur. Współpracuje także z Bilingualism Matters w Krakowie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii międzykulturowej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychoterapia
  • Akulturacja
  • Migracje
  • Wielojęzyczność
  • Wielokulturowość
  • Psychologia kliniczna dziecka

Informacje prasowe