Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marta Górska

 

Marta Górska

 

Profil zawodowy

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo­behawioralnym. Aktualnie pracuje nad uzyskaniem doktoratu z zakresu nauk o zdrowiu. Doświadczenie odnośnie psychopatologii chorób psychicznych zdobywała w polskich ośrodkach diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. Współpracowała m.in. z Oddziałem Psychiatrycznym Męskim z Oddziałem Podsądowym Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie jak również Oddziałem Terapii Środowiskowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących podejścia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jak również warsztatach dotyczących zagadnień dialogu motywującego w terapii. Prowadzi badania naukowe w oparciu o MMPI2 dotyczące pomiaru cech osobowości jako moderatora jakości życia pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Wiedzę z zakresu znajomości MMPI2 zdobywała uczestnicząc w szkoleniu Marka Matkowskiego, autora pierwszego polskiego podręcznika MMPI oraz kursie Pracowni Testów Psychologicznych wydawcy testu.
Aktualnie pracuje z pacjentami somatycznymi prowadząc diagnostykę przedoperacyjną na Oddziale Ortopedii i Neurochirurgii w LekMed Centrum Medycznym i Oddziale Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Od 2 lat pracuje w Zakładzie Psychologii Lotniczej WIML. W Zakładzie Psychologii prowadzi badania orzecznicze w celu oceny przydatności do służby wojskowej personelu lotniczego, naziemnego jak również kandydatów do WSOSP.