Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aneta Dowgiert

dr

Aneta Dowgiert

 

Profil zawodowy

Doktor psychologii, Kierowniczka Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest członkiem pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Pozytywnej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół procesów afektywnych, regulacji emocji oraz ich związków z dobrostanem psychicznym. Interesuje się także możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej w oddziaływaniach pomocowych i rozwojowych.
Prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria i ćwiczenia o tematyce klinicznej min. Doradztwo psychologiczne, Pomoc psychologiczna, Pozytywne metody oddziaływań. Razem z mgr Dominiką Ustjan prowadzi studia podyplomowe Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu. Odbyła dwuletni staż w Stowarzyszeniu OPTA, w ramach którego poznała terapeutyczne i rozwojowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest współautorką min. artykułu Rozumieć życie w książce „Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawności" pod redakcją E. Trzebińskiej oraz rozdziału Naprawianie emocji w zaburzeniach osobowości. Kliniczne implikacje badań w książce „Szaleństwo bez utraty rozumu" pod redakcją E. Trzebińskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.