logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Wiesław Jerzy Cubała

dr hab. med.

Wiesław Jerzy Cubała

 

Profil zawodowy

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychiatra, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 92, Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB.
Zainteresowania terapeutyczne: terapia zaburzeń afektywnych, lękowych, pod postacią somatyczną oraz związanych ze stresem. Zainteresowania badawcze: zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe. Autor wielu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.