logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Justyna Cuże

 

Justyna Cuże

 

Profil zawodowy

  • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
  • Od 2006 roku zajmuje się poradnictwem socjalnym i doradztwem zawodowym oraz prowadzi szkolenia dla osób i instytucji związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
  • W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy.
  • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie się w projekt Moda Bez Ograniczeń
  • Szkoliła m.in. pracowników socjalnych, trenerów pracy, pracowników urzędów pracy, kierowców autobusów miejskich, pracodawców, pracowników administracyjnych i dydaktycznych na wyższych uczelniach, pracowników banków, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów.
  • Obecnie jest związana z krakowskimi organizacjami, m.in. Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Katarzyny Rogowiec AVANTI.