logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Połeć

 

Magdalena Połeć

 

Profil zawodowy

Psycholożka i socjolożka, (absolwentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim), psychoterapeutka. Posiada certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora dydaktyka PTTPB. Ukończyła szkolenie w zakresie metody Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa w pracy z pacjentami dotkniętymi PTSD prowadzone w ramach programu „Trakt" (ICGZ UW). Równolegle kształci się również z zakresu Dialogu Motywującego.
Jest współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Należy do międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów tego podejścia Motivational Interviewing Net of Trainers (MINT). Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego i Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach stażu na oddziale leczenia zaburzeń lękowych Szpitala Nowowiejskiego, będącego oddziałem klinicznym Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz, na Dziennym Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Euro-Med w Oświęcimiu Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną zaburzeń lękowych i depresyjnych.