Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Elżbieta Lisowska

dr

Elżbieta Lisowska

 

Profil zawodowy

Autorka rozprawy doktorskiej „Korelaty i konsekwencje wypalenia zawodowego, perspektywa podmiotu i obserwatora zaangażowanego". Od roku akademickiego 2007/2008 jest współpracownikiem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi na studiach dziennych i zaocznych zajęcia fakultatywne - wypalenie zawodowe, zajęcia fakultatywne - zarządzanie przez cele oraz seminarium magisterskie. Aktualnie mentor projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków UE. Ukończyła podwójne magisterskie studia pedagogiczne na UO oraz podyplomowe studia „Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie"(UO) i „Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu"(SWPS). Przez kilka lat była menedżerem odpowiedzialnym za selekcję, rekrutację, szkolenie i sprzedaż usług. Laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej - IAREP, Rzym 2008.