Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tadeusz Antoni Jezierski

prof. dr hab.

Tadeusz Antoni Jezierski

 

Profil zawodowy

Kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/ Warszawy. Tematyka badawcza obejmuje: Warunkowanie instrumentalne psów używanych do różnych form biodetekcji węchowej; Wykrywanie markerów zapachowych chorób nowotworowych przez psy; Genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie zachowania się zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się socjalnego, płciowego i emocjonalnego; Wpływ interakcji człowiek-zwierzę na zachowanie się, dobrostan i cechy produkcyjne zwierząt; Genetykę i hodowlę zachowawczą rodzimych ras koni.
Jest autorem ogółem 281 publikacji w tym 80 oryginalnych prac badawczych. Był promotorem 6 prac doktorskich i rezenzentem 7 prac doktorskich oraz 2 prac habilitacyjnych. Kierował projektami badawczymi KBN / MNiSW / NCBR dotyczącymi: Etologicznej analizy błędów popełnianych podczas identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych przez policyjne psy specjalne; Szkolenia psów specjalnych do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych; Doskonalenia różnych form detekcji węchowej u policyjnych psów specjalnych z zastosowaniem metod behawioralnych i molekularnych oraz 2 grantami edukacyjnymi Unii Europejskiej dotyczącymi dobrostanu zwierząt.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP w 2005 r.