logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Tomasz Maruszewski

prof. dr hab.

Tomasz Maruszewski

 

Profil zawodowy

Absolwent psychologii UAM. Pracował tam w latach 1968-1999. Od 1997 jest profesorem zwyczajnym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zainteresowania naukowe obejmują psychologię procesów poznawczych i psychologię emocji, pamięć autobiograficzną i mechanizmy radzenia sobie z traumą. Najważniejsze książki to Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki (Poznań, 1983), Psychologia poznawcza (Warszawa, 1996) oraz napisana wspólnie z Elżbietą Ścigałą Emocje – aleksytymia – poznanie (Poznań, 1998). Napisał także Psychologię poznania (2001, 2011) oraz Pamięć autobiograficzną (2005). Jest współautorem podręcznika akademickiego „Psychologia" (1999, 2008). Pod jego redakcją ukazały się między innymi Probability and rationality (wspólnie z E. Eellsem, Amsterdam, 1991) oraz Creative information processing (wspólnie z Nosalem, Delft, 1995).
Wielokrotnie kierował studiami podyplomowymi Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości realizowanymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.