Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Karolina Hajdukiewicz

 

Karolina Hajdukiewicz

 

Profil zawodowy

Jest ekspertem w zakresie budowania strategii HR, kompetencji menedżerskich, kompetencji miękkich, budowania wizerunku lidera, coachem na poziomie Executive oraz doświadczonym doradcą i trenerem biznesu. Od 15 lat pracuje na styku kanałów komunikacyjnych w firmach, mając do czynienia ze społecznościami zróżnicowanymi kulturowo, obyczajowo, poglądowo, i kompetencyjnie.
Pierwsze 10 lat pracy zawodowej wspomina jako nieustanną wspinaczkę stale wypatrując końca wędrówki. Ostatnie 5 lat to dla niej poczucie spokoju, ponieważ odkryła, że najwięcej spełnienia i satysfakcji dostarcza jej nie zdobycie szczytu, lecz odkrywanie kolejnych, coraz ciekawszych dróg prowadzących ku niemu. Jest pomysłodawcą i realizatorem pierwszego w regionie zachodniopomorskim programu podnoszącego świadomość menadżerską zakładającego podejście holistyczne do kształtowania postawy lidera.
ej najnowszym programem skierowanym do biznesu jest „myTRINITY" – projekt wspierający liderów i kadrę zarządzającą w aspekcie profilaktyki BOS. Adresatem projektu są także osoby, które pragną wrócić do pracy na stanowiskach menadżerskich, będąc po traumatycznych przejściach wywołanych chorobą, w tym choroba nowotworową.