Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Gabriela Kirol–Kustosz

 

Gabriela Kirol–Kustosz

 

Profil zawodowy

Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi dzięki pracy dla wielu polskich i międzynarodowych firm jako konsultant, menedżer oraz coach.
Specjalizuje się w realizowaniu projektów z zakresu oceny i rozwoju potencjału ludzkiego. Ma doświadczenie w tworzeniu, koordynacji i realizacji międzynarodowych projektów w zakresie Assessment i Development Centre oraz analizy stanowisk. Zajmuje się rozwojem indywidualnym pracowników, głównie kadry menedżerskiej. Do jej obowiązków należy również opracowywanie i wdrażanie programów rozwojowych dostosowanych do specyfiki firm, w tym projektowanie i prowadzenie szkoleń. Prowadzi warsztaty z zakresu autoprezentacji, technik pomostowych, technik wywierania wpływu, umiejętności menedżerskich, motywacji, przywództwa, zarządzania stresem, rekrutacji.
W swojej karierze zawodowej zajmowała się również restrukturyzacją i rozwojem funkcji zarządzania personelem, przeprowadziła wiele projektów związanych z wdrażaniem nowych metod zarządzania kapitałem pracowniczym. Jest wykładowcą na studiach MBA Politechniki Gdańskiej oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Udziela się również jako prelegentka na konferencjach na tematy zawodowe HR. Od 2004 roku pracuje jako Talent Manager w firmie Deloitte. Obecnie zajmuje się wdrażaniem długofalowego projektu wewnętrznego Akademia Coachingu Deloitte.
Gabriela Kirol-Kustosz posiada dyplom magistra psychologii. Ukończyła również Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz liczne kursy i szkolenia biznesowe. Jest certyfikowanym administratorem wielu kwestionariuszy i testów zawodowych. Pełni funkcję międzynarodowego coacha, posiada certyfikat Erickson College International.