Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Izabela Banasiak

 

Izabela Banasiak

 

Profil zawodowy

Certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (nr cert. 3) wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - nr cert. 14. Od 16 lat trener Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Specjalistycznego Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Posiada 20-letnią praktykę zawodową.
Pracowała przez 8 lat w IPZ i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii". Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programu edukacyjno-korekcyjnego według modelu z Duluth.