Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tamara Pocent

mgr

Tamara Pocent

 

Profil zawodowy

Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Terapii Pedagogicznej. Mediator, trener, certyfikowany coach International Coaching Community (ICC).
Jest członkiem założycielem, byłym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR) oraz zespołu Krajowego Instytutu Mediacji; rekomendowanym trenerem mediacji SMR, mediatorem z listy stałych mediatorów sądowych oraz superwizorem.
Odbyła liczne szkolenia z zakresu mediacji u specjalistów polskich i zagranicznych, min. uczestniczyła w 2-letnim programie szkoleniowym z zakresu mediacji rodzinnych, zgodnym ze standardami European Forum for Training and Research in Family Mediation pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 2-letnim szkoleniu superwizyjnym Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM).
Posiada ok. 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, karnych i społecznych . Przez kilka lat pracowała jako mediatorka w Komitecie Ochrony Praw Dziecka , a także jako biegły sądowy w sprawach rodzinnych i rozwodowych oraz mediator w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym.
Prowadziła liczne szkolenia warsztatowe (80 i 90-godzinne) z mediacji rodzinnych oraz skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: pedagogów, psychologów, prawników, kuratorów, sędziów, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, a także warsztaty dla praktykujących mediatorów wg autorskiego programu pt. „Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie". Prowadziła zajęcia „Spotkania z praktyką mediacyjną” ze studentami Wydziału Psychologii UW; realizowała zajęcia warsztatowe z mediacji rodzinnych dla studentów studiów podyplomowych m.in. UKSW oraz IPSiR oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - w ramach studiów podyplomowych „Mediacje rodzinne i psychologia konfliktów rodzinnych" oraz SWPS we Wrocławiu – na studiach podyplomowych „Mediacje rodzinne i małżeńskie”.
Jest pedagogiem i członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Zespole Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” w . Warszawie. Współpracuje z Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej „Syntonia” - jako mediatorka, konsultantka w sprawach rodzinnych i coach oraz z Fundacją Edukacji Nowoczesnej. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz superwizje dla pedagogów i psychologów, pracujących z rodzinami.