Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Holas

dr hab. n. med.

Paweł Holas

 

Profil zawodowy

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT), Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) i Uważnego Współczucia do Siebie (MSC); terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychiatra, seksuolog. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM. Założyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii oraz Prezes Fundacji Rozwoju Mindfulness w ramach której realizuje szkolenia nauczycielskie w MBCT we współpracy z Oxford Mindfulness Center. Członek Mindfulness International Integrity Network. Uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR), którego zaprosił w 2009 r do Polski. Współorganizator międzynarodowej konferencji poświęconej uważności w 2008 r na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (I Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology; Mindfulness, Theory and Practice) oraz konferencji „Gdziekolwiek jesteś bądź – Społeczny wymiar uważności” (https://www.konferencja-mindfulness.org/) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w styczniu 2019.
Od kilkunastu lat stosuje uważność w praktyce psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej, m in. prowadząc trening uważności w ramach grupowej CBT zaburzeń lękowych na oddziale dziennym, grupy MBCT dla osób cierpiących na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe oraz grupy MSC dla osób z zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną).
Pracownik akademicki, w latach 1999-2014 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, od 2014 Wydziału Psychologii UW. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z uważnością, (samo)współczuciem i psychoterapią. Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi prowadząc projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz współczucia. Badania dotyczą m in.: skuteczności klinicznej, aspektów psychofizjologicznych i mediatorów zmiany terapeutycznej pod wpływem MBCT w nawracającej depresji, wpływu treningu uważności na funkcje poznawcze, efektów rozwijania samo-współczucia (w fobii społecznej i depresji) oraz neuronalnego podłoża treningu uważności i współczucia.

.