Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marcin Krawczyński

prof. dr hab.

Marcin Krawczyński

 

Profil zawodowy

Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (psycholog); absolwent studiów MBA; certyfikowany psycholog sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z klasą mistrzowską, superwizor; jest członkiem Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, Vice-przewodniczącym Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; autor 2 monografii, współautor 4 prac zwartych, 4 prace pod redakcją, ok. 70 rozpraw i artykułów; ponad 100 wystąpień na kongresach i zjazdach naukowych; promotor 7 prac doktorskich, licznych recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.
Interesuje się problematyką wykorzystania psychologii w teorii sportu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień grupy i komunikacji interpersonalnej (zespołowe gry sportowe) oraz problematyką lęku, stresu i metod jego redukcji (treningi relaksacyjne), a także problematyką promocji zdrowia publicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych i z zakresu kultury fizycznej u osób w różnym wieku. Jest także trenerem i instruktorem narciarstwa PZN oraz instruktorem żeglarstwa PZŻ.