Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Wanda Kopertyńska

prof. dr hab.

Wanda Kopertyńska

 

Profil zawodowy

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu M. Wanda Kopertyńska jest pracownikiem Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzkimi (w tym szczególnie motywowania pracowników) oraz zarządzania pracą. Dorobek naukowy obejmuje 140 artykułów naukowych, 57 monografii (autorstwo i współautorstwo). Działalność dydaktyczna to zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz MBA. Szczególne miejsce w jej pracy ma współpraca z praktyką gospodarczą. Zrealizowała 131 prac badawczych dla różnych organizacji gospodarczych. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa prywatne, spółki Skarbu Państwa, firmy międzynarodowe. Prace te dotyczyły problematyki: wartościowania pracy, premiowania, ścieżek kariery, macierzy kompetencji, tworzenia zespołów projektowych i zasad ich wynagradzania, satysfakcji pracowników oraz równowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym. Uznaniem zasług w tym zakresie było przyznanie Jej tytułu eksperta ekonomicznego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w specjalności organizacja i zarządzanie.
Za osiągnięcia naukowe i badawcze otrzymała dwie nagrody Ministra w tym jedną za pracę habilitacyjną pt. „System płac przedsiębiorstwa", oraz 33 Nagrody Rektora.
W latach 2001–2004 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce przemysłu spożywczego. W latach 2002 – 2005 była Dziekanem Wydziału Zarządzania i Informatyki.