Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kołodziej, Piotr

float_intro: images-old/Biogramy/czarne.jpg
BIO Piotr Kołodziej

dr

Piotr Kołodziej

 

Profil zawodowy

  • doktor nauk weterynaryjnych,
  • autor i współautor ponad 80 opracowań z zakresu administracji weterynaryjnej, utylizacji oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, publikowanych w kraju i zagranicą,
  • doradca, konsultant, autor specjalistycznych opinii i opracowań wykorzystywanych w postępowaniach sądowych,
  • były wojewódzki lekarz weterynarii, a w latach 2001 - 2004 roku Główny Lekarz Weterynarii,
  • były koordynator krajowy ds. utylizacji,
  • kierownik dwóch grup eksperckich do spraw dostosowania polskiego prawa administracyjnego do systemu prawa wspólnotowego, w zakresie regulacji dotyczących handlu, zdrowia publicznego, ochrony zwierząt, chorób zakaźnych zwierząt, organizowania i finansowania działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • prelegent na konferencjach w Polsce, w Niemczech, Ukrainie, Rosji Białorusi,
  • prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo weterynaryjne i sanitarne" na Uniwersytecie SWPS.