Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Kosek-Paszkowska

dr

Katarzyna Kosek-Paszkowska

 

Profil zawodowy

  • doktor nauk weterynaryjnych,
  • wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
    wykładowca na wielu kierunkach studiów podyplomowych, w tym na „Studiach podyplomowych z zakresu jakości zdrowotnej żywności w nadzorze weterynaryjnym i sanitarnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • audytor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9000, ISO 22 000, BRC (DQS, Dekra, PRS),
  • autorka i realizatorka licznych warsztatów i szkoleń z zakresu wdrażania systemu HACCP m. in. w polskim przemyśle mięsnym i drobiarskim, małych zakładach piekarniczych, małych zakładach garmażeryjnych,
  • w latach 2008 – 2009 wykładowca i ekspert w projekcie: „Wzmocnienie administracji weterynaryjnej w zakresie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii stosownie do przepisów rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi",
  • od 2000 r. prowadzi audyty systemu HACCP, ISO 22 000, ISO 9000 oraz BRC w zakładach spożywczych od roku 2000,
  • od 2004 r. prowadzi audyty ISO 9000 w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii.