Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Michał Walczak

dr hab.

Krzysztof Walczak

 

Profil zawodowy

doktor habilitowany nauk prawnych wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.Prowadzi szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Wcześniej pracował w: Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy; międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy; wydawnictwie C.H. Beck jako szef działu Beck Info Biznes; Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie zajmował się dostosowaniem polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego.
Wielokrotnie uczestniczył w obradach komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.