Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Grażyna Wąsowicz-Kiryło

dr hab., prof. ALK

Grażyna Wąsowicz

 

Profil zawodowy

Psycholog ekonomiczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, w Katedrze psychologii Ekonomicznej. Inicjatorka, współorganizatorka i kierownik pierwszej w Polsce specjalizacji Psychologia Ekonomiczna, kształcącej psychologów w zakresie zachowań konsumenckich, reklamy i badań marketingowych. Kierownik studiów podyplomowych Praktyczna Psychologia Społeczna w Uniwersytecie SWPS. Stypendystka TEMPUS oraz Fundacji Ginsbergów przy Wydziale Psychologii UW (Uniwersytet w Tilburgu, Holandia), absolwentka pierwszej międzynarodowej szkoły letniej psychologii ekonomicznej (Linz, Austria). Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, The International Association for Research in Economic Psychology, The Association for Consumer Research. European Marketing Academy. Autorka książek poświęconych opisowi postaw wobec pieniędzy i psychologicznego znaczenia pieniędzy w życiu ludzi (“Psychologia finansowa” oraz „Postawy wobec pieniędzy” – wydawnictwo Difin).Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii konsumenta i klienta oraz negocjacji. Jest doświadczonym kierownikiem projektów dydaktycznych (studia podyplomowe i szkolenia) oraz naukowych (np. projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia).