Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Hanna Przybyła-Basista

prof.

Hanna Przybyła-Basista

 

Profil zawodowy

Pracownik naukowy, psycholog zajmujący się pomocą psychologiczną, mediator rodzinny.

Doświadczenie badawcze: pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania w obszarze mediacji rodzinnych, znaczenia wsparcia społecznego w sytuacjach kryzysowych (m.in. okresie rozwodowym i porozwodowym), zasobów pomocnych w przystosowaniu się do sytuacji kryzysowej, stresu rodzicielskiego, uwarunkowań dobrostanu psychologicznego rodziców dzieci z niepełnosprawnością, dobrostanu matek w okresie prenatalnego rozwoju dziecka, poczucia stygmatyzacji jednostki i rodziny.
Autorka licznych publikacji z zakresu mediacji rodzinnych – m.in. monografii „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym: Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji” (2006) oraz kilkunastu artykułów w czasopismach parametryzowanych i rozdziałów w monografiach prezentujących problematykę mediacji rodzinnych, ich efektywności oraz czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o udziale w mediacjach oraz przebieg mediacji. Ostatnie publikacje na ten temat to m.in.: Przybyła-Basista, H. (2015): Otwartość na dialog w mediacjach rodzinnych. „Kultura i Edukacja”; Przybyła-Basista, H. (2015): Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych, (rozdział w monografii pod red.: D. Boreckiej- Biernat, M. Cywińskiej), Konfliktu społeczny w perspektywie ....; Przybyła-Basista, H. (2017): Mediacje rodzinne obligatoryjne z perspektywy stron konfliktu – oczekiwania i kontrowersje. (rozdział w monografii pod red. K. Antolak-Szymanski), Mediacje obligatoryjne ....).

Doświadczenie praktyczne: Od ponad 30 lat zajmuje się pomocą psychologiczną. Prowadzi sesje terapii par i pomocy psychologicznej dla rodzin, w szczególności rodziców w różnych kontekstach sytuacji problemowych . Od 20 lat zajmuje się też prowadzeniem mediacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rozwodowych i porozwodowych, sesji konsultacyjnych dla rozwodzących się rodziców w ramach Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii. Ma w swoim doświadczeniu praktycznym prowadzenie treningów interpersonalnych, warsztatów edukacyjnych dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz warsztatów dla specjalistów: psychologów, pedagogów pracujących z rodzinami. Udział w licznych szkoleniach prowadzonych przez wielu doświadczonych mediatorów rodzinnych w Europie przyczynił się do wzbogacenia własnej praktyki mediacyjnej.

Doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej: Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu (a) zajęć uniwersyteckich ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych m.in.: Psychologia małżeństwa i rodziny (wykłady), Psychologia bliskich więzi w rodzinie (ćwiczenia z elementami warsztatów), Pomoc psychologiczna (wykłady i ćwiczenia z elementami warsztatów), Terapia małżeńska i rodzinna (ćwiczenia z elementami warsztatów) oraz (b) prowadzeniu licznych szkoleń dla praktyków, kursów w formie warsztatów i treningów umiejętności dla specjalistów psychologów, pedagogów i in. z zakresu mediacji rodzinnych i pomocy psychologicznej. Organizator warsztatów z zakresu mediacji rodzinnych z udziałem znanych mediatorów zagranicznych (Lisa Parkinson – 2005; Costanza Marzotto – 2006; Daniel Bustelo – 2007; Marina Lucardi – 2008; warsztaty były organizowane w Pałacu Staszica w Warszawie). Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji rodzinnych zostało czterokrotnie potwierdzane certyfikatem przez European Forum for Training and Research in Family Mediation. Była wieloletnim członkiem Komitetu Standardów European Forum for Training and Research in Family Mediation (2004-2014) zajmującym się certyfikacją prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji rodzinnych. Jako jedna z pierwszych zajęła się w Polsce szkoleniem i prowadzeniem superwizji z zakresu mediacji rodzinnych – w latach 2000-2006 przeprowadziła dwa duże projekty szkoleniowe we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości z zakresu mediacji rodzinnych przygotowując psychologów i pedagogów z RODK do pracy w charakterze mediatora rodzinnego. Jest członkiem założycielem i byłym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Współpracowała z wieloma doświadczonymi mediatorami rodzinnymi w Europie. Przeprowadziła dziesiątki szkoleń i warsztatów edukacyjnych..