Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Liliana Krzywicka

 

Liliana Krzywicka

 

Profil zawodowy

Psycholog, socjolog, terapeuta, interwent kryzysowy, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ukończyła studia z psychologii oraz socjologii; pracuje jako kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Jest certyfikowanym specjalistą i superwizorem w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkiem Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członkiem Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach (od 2011 do chwili obecnej). Jest terapeutą w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu, interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi.
Posiada ponad dwudziestopięcioletnie i bardzo bogate doświadczenie w pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności w pracy z ofiarami oraz sprawcami przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach katastrof masowych. Współpracuje z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach, gdzie jest wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w kryzysie i po traumie”. Ponadto, jest także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. O bardzo dobrym przygotowaniu do zawodu świadczą bardzo liczne szkolenia krótko i długoterminowe, które ukończyła w latach 1988-2018. Jest osobą stale podnoszącą własne kwalifikacje zawodowe. W swojej praktyce kieruje się wysokimi standardami zawodowymi.
Jest również autorką 8 prac popularno-naukowych z zakresu przemocy w rodzinie i interwencji przeciwdziałającej przemocy, m.in. rozdziałów poświęconych zagadnieniom przemocy w rodzinie (rozdziały w monografii pod red. D. Jaszczuk-Kuźmińskiej i K. Michalskiej: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 2010; rozdział w: Praca z ofiarami przemocy w rodzinie, W: S. Pawlas-Czyż (red). Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, 2007; oraz monografia: Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - rozmowy z ekspertami, 2015). Była aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowo-szkoleniowych.
Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy szkoleniowej, warsztatowej i edukacyjnej. Współpracuje m.in. z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach, gdzie jest wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w kryzysie i po traumie”. Prowadziła też zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych „Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, które cieszyły się bardzo dobrą opinią. Jest wartościowym i dobrze ocenianym przez studentów wykładowcą.