Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Anna Jacek

dr

Anna Jacek

 

Profil zawodowy

Absolwentka Wydziału Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. Po ukończeniu studiów w okresie od października 1997r. do października 1999 r. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w Oddziale Prawnym na stanowisku Inspektora. Następnie w krótkim okresie tj. od października 1999r. do stycznia 2000 r. była zatrudniona na stanowisku Audytora ds. Sprzedaży. Od lutego 2001r. do kwietnia 2003 r. była zatrudniona w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych na stanowisku specjalisty. W 2003 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studium Pedagogiczne Politechniki Rzeszowskiej. Od kwietnia 2003 r. do czerwca 2012 r. pracowała w Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych oraz jako p.o. Kierownika Kancelarii Tajnej.
W dniu 27 stycznia 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej: „Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów opieki zdrowotnej" przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab Henryka Ciocha. Od 15 lutego 2010 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Jest również członkiem komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim oraz współpracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego P. Diany Steczkowskiej, jak też autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa medycznego.