Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Łuków

prof. dr hab.

Paweł Łuków

 

Profil zawodowy

Filozof, etyk i bioetyk, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, redaktor naczelny rocznika „Etyka"; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN; stypendysta fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, A.W. Mellon; visiting professor w University of Notre Dame (2003); autor artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: „Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta", Warszawa, WFiS UW 1997; „Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta", Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar" 2005 oraz „Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia", Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Semper", 2012. Prowadzone kursy: Etyka kliniczna; Komisje i konsultacje etyczne; Etyka medyczna z elementami filozofii; Etyka; Etyka lekarska.