Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Wojciechowski

dr hab.

Paweł Wojciechowski

 

Profil zawodowy

  • doktor habilitowany nauk prawnych,
  • adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • autor publikacji z zakresu prawa żywnościowego i rolnego m.in. dotyczących suplementów diety, oświadczeń zdrowotnych, odpowiedzialności prawnej w łańcuchu żywnościowym, struktur administracji, w tym monografii na temat Wspólnotowego modelu urzędowej kontroli żywności oraz współautor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • wykładowca na wielu kierunkach studiów podyplomowych w tym na "Podyplomowym Studium Prawa Unii Europejskiej" na WPiA UW oraz Podyplomowym Studium „Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia" w Instytucie Żywności i Żywienia,
  • wykładowca w ramach projektu Global Food Law and Quality organizowanego przez Tuscia University – Viterbo,
  • uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.