logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dawid Wiener

dr

Dawid Wiener

 

Profil zawodowy

Lekarz med., doktor nauk humanistycznych (filozofia), kognitywista. Obecnie pracownik Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki kierownika Katedry Wzornictwa w School of Form oraz jest koordynatorem kształcenia humanistycznego. Wykładowca z Psychologii designu oraz Badań w designie na podyplomowych studiach "Design Management" przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu Psychologii w reklamie na studiach podyplomowych "Psychologia w binzesie" oraz zajęcia na studiach podyplomowych z "Marketingu farmaceutycznego" przy UE w Poznaniu. Współautor kilku anglojęzycznych publikacji dotyczących problematyki psychologii zachowań konsumenckich. W latach 2006-2008 szef działu strategii w agencji reklamowej HealthWay. W latach 2008-2010 dyr. naukowy w agencji badawczej LABoratory.
Obecnie zajmował się budowaniem strategii marketingowych oraz merytorycznym wsparciem w niektórych projektach badawczych z zakresu komunikacji marketingowej współpracując jako zewnętrzny ekspert. Laureat I miejsca w konkursie „Innowacyjna Inwencja 2010" za projekt badawczy we współpracy z firmą VOX-Industrie, który doprowadził do powstania innowacyjnej i wielokrotnie nagradzanej kolekcji mebli dla małych dzieci mamama. Współzałożyciel i prezes spółki COGISION zajmującej się m.in. badaniami w obszarze marki, designu, użyteczności oraz User Experience (Ux).